Häradsrätterna. K. M:t har
    2 dec. 1966 förordnat t.f. häradshövd. i Färs dga, hovrättsr. i Svea hovr. Erik Falk att uppehålla häradshövd.tjänsten i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers dga fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 30 juni 1967;
    9 dec. 1966 förflyttat och förordnat borgm. i rr i Landskrona William Gripmark till häradshövd. i Landskrona dga fr. o. m. 1 juli 1967;
    s. d. förflyttat rådm. i rr i Kristianstad Herbert Marmén och Ragnar Grönwall till tingsdom. i Kristianstads dga fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förordnat att fullmakten för tingsdom. i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads dga Sven Petterson skall fr. o. m. 1 jan. 1967 avse tingsdom.tjänst i Ystads dga;
    s. d. förflyttat rådm. i rr i Skellefteå Alvar Leijding till tingsdom. i Skellefteå dga fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att under 1967 i Askims och Mölndals dga bestrida göromål som ank. på tingsdom.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Eric Andersson att t. o. m. 30 juni 1967 i Södertörns dga bestrida göromål som ank. på tingsdom. med huvudsaklig uppg. att handlägga expr.mål.;
    30 dec. 1966 utnämnt hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrland Tord Widebeck till tingsdom. i Oskarshamns dga fr. o. m. 15 jan. 1967;
    s. d. förordnat tingsdom. i Listers och Sölvesborgs dga Hans B. Andersson att t. o. m. 30 juni 1967 i Kristianstads dga bestrida göromål som ank. på tingsdom.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    25 nov. 1966 förordnat fisk. i Göta hovr. Erland Strömbäck att uppehålla en tjänst som rådm. i rr i Jönköping så länge rådm. i rr Bertil Hagard bestrider göromål som ank. på rev.sekr.;
    16 dec. 1966 förordnat rev.sekr. Gunnar Grönvall och ass. i Stockholms rr Torsten Pehrsson till e. rådm. i rr samt ass. i rr Fredrik Boström, Inga-Britt Karlsson, Gunnel Lännergren, Åke Westerlund och Olle Westlander att t. o. m. 30 juni 1967 i rr bestrida göromål som ank. på rådm.;
    s. d. förordnat ass. i Stockholms rr Ingrid von Möller och John Westin att uppehålla rådm.tjänst i rr, von Möller t. o. m. 30 april 1967 och Westin t. o. m. 31 mars 1967;
    30 dec. 1966 förlängt t. o. m. 30 juni 1967 tid. medd. förordnande för ass. i Göteborgs rr Sven Ordqvist att uppehålla en rådm.tjänst i rr;
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs rr Gunnel Åhslund att t. o. m. 30 juni 1967 i rr bestrida göromål som ank. på rådm.;
    s. d. utnämnt ass. i rr i Luleå Gunnar Bergh till rådm. i rr.

 

Interneringsnämnden. K. M:t har 30 dec. 1966, med motsv. entledigande av f. d. justitierådet Halvar Lech, förordnat justitierådet Carl Holmberg till led.,tillika ordf., i interneringsnämnden fr. o. m. 1 jan. 1967.

 

Arbetsdomstolen. K. M:t har 16 dec. 1966 förordnat f. d. justitierådet Bengt Hult att under tiden 1 jan. 1967—31 dec. 1969 vara ordf. i arbetsdomstolen.

 

Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har 9 dec. 1966 förordnat ombudsm. för näringsfrihetsfrågor, hovrättsr. i Svea hovr. Åke Sundquist att fortf. under tiden 1 jan. 1967—31 dec. 1972 vara ombudsm. för näringsfrihetsfrågor.

 

Universiteten. K. M:t har 30 dec. 1966 utnämnt prof. i rättshistoria med romersk rätt vid universitetet i Uppsala Erik Anners (se SvJT 1964 s. 319till prof. i samma ämnen vid Stockholms universitet.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har 9 dec. 1966 antagits Per-Olof Gren och Olof Widman, Luleå, Carl Hultbom och Lars Åberg, Norrköping, samt Lars Nycander, Sthm.

 

Trycklov 24/1 1967