Kurs i kriminologi. Universitetet i Cambridge anordnar under läsåret 1968—69 en kurs i kriminologi, avsedd i första hand för dem som redan avlagt akademisk examen. Ansökan om deltagande skall sändas till The Secretary, The Board of Graduate Studies, Mill Lane, Cambridge, eller till Institute of Criminology, 7, West Road, Cambridge.

H. D-s

 

Akademin för internationell rätt i Haag anordnar under år 1968 två treveckorskurser i internationell rätt, nämligen 8—25 juli och 29 juli—15 aug. Anmälan om deltagande bör ske före 1 juni. Närmare upplysningar kan fås från akademins sekretariat, Palais de la Paix, Haag.

A. K.

 

Sommarkurs i europafrågor. Europa Instituut vid Amsterdams universitet anordnar i samarbete med Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) en internationell sommarkurs på engelska språket över rättsliga aspekter på europeisk integration i Amsterdam under tiden 19—31 aug. 1968. Närmare upplysningar kan fås från NUFFIC, 27 Molenstraat, Haag.

A. K.

 

11—683005. Svensk Juristtidning 1968