Ny professor. K. M:t har 12 jan. 1968 till professor i rättshistoria med romersk rätt vid Uppsala universitet fr. o. m. 1 febr. 1968 utnämnt universitetslektorn där, fil. dr Gösta Hasselberg.
    Prof. Hasselberg är född i Vänersborg 1909. Han blev student i denna stad 1928, avlade fil. kand.ex. 1932, fil. mag.ex. 1936 och fil. lic.ex. 1942, allt i Uppsala. Efter olika förordnanden vid läroverk och arkiv blev han 1953 fil. dr och samma år docent i historia vid Uppsala universitet. Han var t. f. professor i historia där läsåren 1953—1956 och 1962—1963 samt i rättshistoria vt. 1958. Han utnämndes 1961 till universitetslektor i historia. 1965 blev han docent i rättshistoria och forskardocent inom juridiska fakulteten i Uppsala. Prof. Hasselberg har förutom doktorsavhandlingen, Studier rörande Visby stadslag och dess källor, utgivit en rad vetenskapliga skrifter i historia och rättshistoria.