Karl Hjalmar Herbert Trossing avled 21 sept. 1967. Han var född i Vissefjärda, Kalmar län, 5 okt. 1901, avlade stud.ex. 1922, fil. kand.ex. 1928 och jur. kand.ex. i Lund 1935. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Växjö. Han blev led. i samfundet 1953.

 

Sture Reinhold Jernryd avled 14 nov. 1967. Han var född i Holmby, Malmöhus län, 5 mars 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Lund 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Landskrona och Lund. Han blev led. i samfundet 1948.

 

Oskar Gustaf (Gösta) Andreas Holmström avled 17 nov. 1967. Han var född i Lund 7 aug. 1896, avlade stud.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1925. Från 1930 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1945.

 

Erik Lennart Falk avled 5 dec. 1967. Han var född i Arvika 19 juli 1909, avlade stud.ex. 1928 och jur. kand.ex. i Uppsala 1938. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1949. 1956 utnämndes han till revisionssekreterare och 1957 till hovrättsråd i hovrätten. Han var t. f. häradshövding i Färs domsaga 1959—66 och i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga första halvåret 1967.

 

Sven Herbert Nordén avled 5 dec. 1967. Han var född i Härnösand 25 maj 1918, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Stockholm 1944. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlskoga och Malmö. Han blev led. i samfundet 1951.

 

Eskil Wiklund avled 15 dec. 1967. Han var född i Sidensjö, Västernorrlands län, 14 febr. 1891, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Lund 1919. Efter tingstjänstgöring blev han 1922 rådman i Kristinehamn.

 

Olof (Olle) Jonatan Jonsson avled 14 jan. 1968. Han var född i Dalby, Värmlands län, 25 jan. 1899, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Stockholm 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Torsby. Han blev led. i samfundet 1939.

 

Sune Sundius avled 24 jan. 1968. Han var född i Lidingö 8 april 1917, avlade stud.ex. 1936 och jur. kand.ex. i Stockholm 1943. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och Solna. Han blev led. i samfundet 1948.