Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt höll sitt årsmöte d. 26 maj 1967. Styrelsen under verksamhetsåret 1967/68 utgörs av fiskalen Stig Iversen, ordf., fiskalen Nils Ljunggren, v. ordf., fiskalen Hans Corell, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Hans-Göran Englund och Lennart Thorelli med assessorn Jan Hultgren samt fiskalerna Bengt Widén, Stefan Idefelt och Bo L. Nilsson som suppl. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 1 dec. 1967. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1967/68 valdes fiskalen Karl-Ingvar Rundqvist, ordf., assessorn Ingvar Pering, v. ordf., fiskalsaspiranten Måns Jacobsson, sekr. och kassaförv., samt assessorn Iwan Lindh och tingssekreteraren Runo Håkansson med assessorerna Mari-Ann Jönsson och Agne Henry Olsson ävensom fiskalen John Boström såsom suppl. Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1967 sammanträtt två gånger. Styrelsen har utgjorts av adj. led. Bror Karlsson, ordf., fiskalen Ulf Hellners, v. ordf., fiskalen Erik Tersmeden, sekr., samt fiskalerna Göran Norrsell och Margit Gunnarsson, ordinarie ledamöter. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1967 sammanträtt vid tre skilda tillfällen. Årsmöte hölls d. 8 febr. 1967. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Åke Weidstam, ordf., och Gunnar Arfwidsson, sekr., samt fiskalen Johan Leche, kassaförv. Som suppl. har fungerat assessorn Gösta Boysen och fiskalen Svante Bergström. Föreningen har f. n. omkring 30 medlemmar.

 

Kurs i europeisk integration. D. 10—12 maj 1968 hölls i Skokloster en av Sveriges Juristförbund i samarbete med justitiedepartementet anordnad kurs över ämnet »Juridiska aspekter på aktuella integrationsfrågor».
    Kursen öppnades av statssekreteraren Ove Rainer, varefter inledande föreläsningar hölls av prof. Åke Malmström rörande »Aktuella rättssystem — en komparativ översikt» samt av utrikesrådet Love Kellberg och departementsrådet Ulf Nordenson över ämnet »Sveriges medverkan i internationellt juridiskt samarbete». En allmän introduktion i Romfördragets juridik lämnades i två särskilda föreläsningar av hovrättsassessorn Eskil Persson och ekspe-

 

428 Notiserdisjonssjefen i norska utenriksdepartementet Jens Evensen. Olika etableringsrättsliga frågor behandlades i föreläsningar av conseiller principal vid Brysselkommissionen P. Leleux, hovrättsrådet Åke Åhström och direktören Börje Villard. I de följande avsnitten av kursen, vilka även innefattade grupparbete, behandlades konkurrensrättsliga frågor under ledning av jur. lic. Ulf Bernitz och sekreteraren Hans Stenberg. Kursen avslutades med en generaldebatt under ordförandeskap av Sveriges Juristförbunds ordförande, chefsåklagaren Lennart Asplund.

H. D-s