Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 april 1968 förordnat sekr. i riksdagens första lagutskott, ass. i Svea hovr. Anders Wigelius att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 juni 1968,
    3 maj 1968 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erland Aspelin till expert åt samarbetsorganet för behandl. av frågor ang. åtgärder mot ungdomsbrottsligheten,
    10 maj 1968 förordnat fisk. i Svea hovr. Bo Lindén att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål fr. o. m. 1 juni 1968. 

Dep.chefen har
    29 mars 1968 förordnat 1:e forskn.sekr. Ursula Wallberg till sakk. i informationsutredn. och fil.kand. Carl-Johan Jargenius att biträda utredn.,
    10 april 1968, med entledigande av utnämnde just.rådet Leif Brundin, förordnat utnämnde exp.chefen Ingvar Gulbnäs till led. i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet,
    22 april 1968 entledigat lantmätaren Jan Falk från förordnande att vara sekr. åt fast.registerutredn.,
    23 april 1968 förordnat kanslirådet Nils Olof Wentz att biträda 1965 års valtekniska utredn. som expert,
    30 april 1968 entledigat dep.rådet Carl-Anton Spak från förordnande att biträda inskrivningskomm. som expert och förordnat t.f. dep.rådet Hans-Olov Stark att biträda komm. som expert.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 3 maj 1968 förordnat t.f. dep.rådet, kanslirådet, ass. i Svea hovr. Göran Wahlgren att vara dep.råd i dep:t och t.f. kanslirådet, ass. i Svea hovr. Kurt Malmgren att vara kansliråd i dep:t.

 

Riksåklagaren. K. M:t har 19 april 1968 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Sture Holmbergh att inneha långtidsvik. på en byråchefstjänst hos riksåkl. räknat fr. o. m. 16 april 1968 t. v.

 

Hovrätterna. K. M:t har 3 maj 1968 förordnat hovrättsr. i hovr. över Skåne och Blekinge Harald Nordholm att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 juli 1968 t. v. under sin återstående tjänstetid.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    19 april 1968 utnämnt rådm. i rr i Nyköping Gösta Fischer till tingsdom. i Nyköpings dga fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrl. Gunnar Arfwidsson att fr. o. m. 1 juni 1968 t. v. inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Luleå dga,
    s. d. förlängt t. v. t. o. m. 31 dec. 1968 förordnande för ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Askims och Mölndals dga,
    26 april 1968 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Gustafson att t. v. inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Kristianstads dga,
    10 maj 1968 förordnat ass. i Svea hovr. Kai Krön att fortf. t. v. t. o. m. 30 juni 1969 bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Svartlösa dga.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    19 april 1968 förordnat rådm. i rr i Karlskrona Lars-Olov Janzén att t. v. bestrida göromål som ank. på rådm. i Cg 1 i rr,

 

Personalnotiser 429    26 april 1968 utnämnt tjf rådm. i Göteborgs rr, ass. i rr Sven Ordqvist till rådm. i rr fr. o. m. 1 maj 1968,
    3 maj 1968 förordnat ass. i Göta hovr. Gunnar Gyllenram att t. v. inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Kalmar,
    s. d. föreskrivit att stadsnot. vid Göteborgs rr Alf Grahn skall ha en pers. tjänst som ass. vid rr fr. o. m. 1 okt. 1968.