Vattendomstolarna. K. M:t har 3 maj 1968 förlängt t. v. t. o. m. 30 juni 1969 förordnandena för rev.sekr. Sven Bolte och ass. i Svea hovr. Sture Almerud att bestrida göromål som ank. på bitr. vattenrättsdomare i Västerbygdens vd.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 19 april 1968 utnämnt bitr. länspolischefen i Stockholms län Sverre Estréus till polismästare i Eskilstuna polisdt fr. o. m. 1 maj 1968.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 17 maj 1968 antagits Lars Magnus Frykman, Malmö, Claes Ljungberg, Mariestad, Christina Kjellén, Rättvik, Staffan Strandberg, Stockholm, och Lars-Olov Andersson, Örnsköldsvik.

 

Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1968 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

Svea hovrätt


I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden E. Backman, v. ordf., och J. Gyllenswärd*, assessorn B. O. Melin och adj. led. H. Danelius.
    II avd.: lagmannen Y. Linder, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och E. Beskow*, assessorn G. Syk och adj. led. K. Theorin.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, assessorn L. Lindmark och adj. led. L. Aspegren.
    IV avd.: lagmannen I. Ahlström, hovrättsråden E. Ameln*, v. ordf., och A. Åslund, assessorn S. Beling och adj. led. J. Lind.
    V avd.: lagmannen R. Pihl, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och F. Palmér, assessorn Brita Sundberg-Weitman och adj. led. A. Sanmark.
    VI avd.: lagmannen I. Ulveson, hovrättsråden J. Victor, v. ordf., E. Larsson* och J. Oldin, assessorn Ann-Mari Tengström.
    VII avd.: lagmannen C.-A. Durling, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och G. Lindh*, adj. led. H. Palmcrantz och L. Grobgeld.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden I. Weidenhaijn, v. ordf., och H. E. Nordström*, assessorn Gunnel Norell och adj. led. A. Schiratzki.
    IX avd.: lagmannen A. Ribbing, hovrättsråden C. F. Hadding*, v. ordf., och E. Heyman, assessorerna H. Anderberg och G. Hermanson.
    X avd.: hovrättsråden S. Nordell*, ordf., Å. Sahlquist, v. ordf., och A. Elowson, adj. led. A. Fröhling och Å. Holmberg.
    XI avd.: hovrättsråden K. Ericsson, ordf., G. Wessman*, v. ordf., och L. Wilhelmson, assessorerna C.-O. Håkansson och C. Borlind.

 

Vattenöverdomstolen


I avd.: lagmannen N. Jansson*, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorerna J. Ericson och B. Jansson, adj. led. G. Sjövall, S. Westberg och K. G. Fogelkvist.
    II avd.: lagmannen N. Viklund, hovrättsråden A. Nordin*, v. ordf., och F. Andrén, assessorerna S. Brink och I. Tengström, adj. led. B. Magnusson, E. Pontén och S. Synnergren.

 

Göta hovrätt


I avd.: presidenten N. E. Åqvist, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., P. G. Blomdahl och S. Löwendahl*, assessorn H.-G. Englund, adj. led. N. von Oelreich, S. Wenker och H. Hedvall.
    II avd.: lagmannen B. Höijer*, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., N. Sönnerby, L.-E. Cronholm, adj. led. G. Stigenberg och U. Sterner.

 

430 Personalnotiser    III avd.: lagmannen G. Ekblad, hovrättsråden K. Ahlbom*, v. ordf., K. Lüning, F. Lindstam, assessorerna W. Friedmann, S. Iversen och adj. led. Ulla Stigenberg.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge
 

I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden C. Bergström, v. ordf., H. Nordholm*, I. Bodewall och B.-E. Åhberg samt adj. led. J. Bergendal och C. Svanström.
    II avd.: lagmannen H. Moberg, hovrättsråden B. Möller, v. ordf., H. Schunnesson* och J. E. Elliot samt adj. led. F.-G. Svanberg.
    III avd.: lagmannen I. Bladh, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., P. Ryding* och G. Ohlsson samt adj. led. B. Ericson och R. Håkansson.

 

Hovrätten för Västra Sverige


I avd.: presidenten G. Lagergren, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., L.-G. Lindencrona och C. J. Johansen, rådmannen i Göteborgs rådhusrätt E. Markstad samt assessorn B. Holmqvist.
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v. ordf., O. Thulin och O. Herlin, adj. led. T. Gregow samt fiskalen E. Neergaard.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden S. Ekblom*, v. ordf., B. Erichs och B. Helling samt assessorn B. Elmgren-Warberg.
    IV avd.: lagmannen S. Jungefors, hovrättsråden B. Arnold, v. ordf., L. Öhrbom* och S. Arning, adj. led. B. Karlsson samt fiskalen W. Jarnevall.

 

Hovrätten för Nedre Norrland
 

I avd.: presidenten Å. von Schultz, hovrättsråden I. Henkow*, v. ordf., och C.-E. Wollsén, assessorn Stina Zackari samt adj. led. L. Wesström.
    II avd.: lagmannen F. Nyquist*, hovrättsrådet S.-E. Ellmén, v. ordf., assessorerna A. Westlander och N. Sjölander samt adj. led. A. Palm.

 

Hovrätten för Övre Norrland


I avd.: lagmannen S. Ohlsson*, hovrättsråden N. Lindroth, v. ordf., Ingrid Andersson och Lennart Böhme, assessorn L. Lagerqvist samt adj. led. S. Bergström.
    II avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden S. Bramsjö*, v. ordf., B. Lid, C. O. Meurling och B. Vallgårda samt assessorn G. Arfwidsson.