Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1967 har fiskalsförordnande meddelats för

 

    i Svea hovrätt: Marianne Adolfsson, G. Eberstein, L. G. Eriksson, S. Hagelstam, T. Isberg, B. Jansson, P.-E. Lindeberg, M. Mohammar, Carin Olofsson, T. Ouchterlony, L. Qwist, S. Sandström, Inger Strömberg, B. E. Svensson, H. Wikström och Ann-Christine Zachrisson;

 

    i Göta hovrätt: K.-E. Widén, J. Jörgensen, S. Idefelt, S. Ugander, L. Thorelli, B. Tancred och B. Nilsson;

 

    i hovrätten över Skåne och Blekinge: S. Malmberg, T. Hallgren, M. Jacobsson och J. Forsström;

 

    i hovrätten för Västra Sverige: B. af Klinteberg, E. Tersmeden, M. Täcklind, D. Ogvall, J. Andreasson och J. Winge;

 

    i hovrätten för Nedre Norrland: L. Munters och E. Ljungkvist;

 

    i hovrätten för Övre Norrland: L. Eriksson, H. Heimer och Å. Hane-Weijman.

 

Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1968 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: Chr. Wibling (bitr. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol), B. Egenvall (JO-ämb.), L. Wasteson (just.dep.), U. Lindquist (inr.dep.), G. Stapelberg (just.dep.), G. Herner (tf tingsdomare i Sollentuna och Färentuna domsaga), P.-A. Åström (tf tingsdomare i Solna domsaga), B. Isacson (e. rådman vid Sthms rrtt), H. Torgestam (tf tingsdomare i Älvdals och Nyeds domsaga) och S. Bolte (bitr. vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstol). Av de 27 ord. rev.sekr. var 16 i tjänst och 1 ämbete vakant.
    Som tf rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet H. Bergqvist (Svea), assessorn S. Edlund (Svea), preceptorn, utnämnde professorn B. Bengtsson (Uppsala universitet, Stockholms universitet), assessorn K. Grahn (Västra Sverige), tingsdomaren G. Ljungberg (Torneå), assessorn S. Holmbergh (Svea), assessorn E. Cederlund (Svea), assessorn B. Krouthén (Svea), rådmannen S. Hedberg (rrttn i Umeå), assessorn B. Eilard (rrttn i Hälsingborg), assessorn O. Westman (Svea), assessorn S.-O. Hall (Svea), assessorn M. Calais (Svea), assessorn L. Arvidsson (Svea), assessorn I. Schlyter (Skåne och Blekinge), rådmannen S. Lien (rrttn i Östersund), assessorn B. Björnberg (Skåne och Blekinge), assessorn R. Andersson (rrttn i Malmö) och assessorn I. Pering (rrttn i Malmö).

 

Trycklov 11/6 1968