542 NotiserNorra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 18 mars 1967 i Östersund. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av advokaterna Gunnar Abersten, Sundsvall, ordf., Gunnar Ahlström, Gävle, v. ordf., Karl-Erik Larsson, Sundsvall, sekr., K. L. Andersson, Umeå, Björn Holmer, Östersund, och Sven Ol-Mårs, Gällivare, med advokaterna Bengt Mårtensson, Gävle, Torsten Ljungdahl, Skellefteå, och Arne Kjellson, Sundsvall, som suppl. Till ledamöter i samfundets fullmäktige utsågs vid samma tillfälle advokaterna Abersten, Gunnar Thorbjörnson, Gävle, Arne Nyman, Luleå, Lloyd Kaiding, Skellefteå, Eva Notfors, Östersund, och N. O. Roland, Söderhamn, med advokaterna Bengt Lindstedt, Sundsvall, Elsa-Britta Hilding, Gävle, Hilding Gagge, Gällivare, Per-Olof Nordin, Umeå, Holmer samt Rickard Bergengren, Härnösand, som suppl.
    I samband med årsmötesförhandlingarna redogjorde advokaten Harald Halvorsen, Oslo, för innehållet i det »Utkast till regler för gott advokatskick», som utarbetats inom den norska advokatföreningen och vid vars tillkomst föredragshållaren varit verksam som kommittésekreterare.
    Avdelningen hade vid årsskiftet 122 ledamöter.

 

Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 5 dec. 1967. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av docenten Stig Strömholm över ämnet »Radions ansvarighet.»
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., advokaten Åke Svenson, v. ordf., advokaten Lennart Reuterwall, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, advokaten Gunnar Ehrner, direktören Arne Hallström, borgmästaren Yngve Kristensson samt professorn Håkan Nial.
    Medlemmarnas antal uppgår till 237.

 

Juristklubben i Linköping har under 1967 hållit fyra sammanträden. D. 5 april kåserade advokaten Bengt Hesser om »Edward Carson, K.C., och Archer-Shee-rättegången, idyll och panik i London år 1910.» D. 31 maj höll klubben årsmöte och tillika vårfest med damer. D. 12 okt. talade byrådirektören Jan Hedin över ämnet »Hur universitetsfilialen byggdes upp och hur starten avlöpte.» D. 23 nov. talade statistikchefen Samuel Bergbäck över ämnet »Presentation av Linköpings generalplan.»
    Under verksamhetsåret 1967—1968 utgöres styrelsen av stadsjuristen Lars Gunnar Pedersén, ordf., advokaten Lars Skogh, v. ordf. och kassör, samt assessorn Gustav Carlsson, sekr. och klubbm.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1967 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., borgmästaren Axel Lindskog, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, länsåklagaren Lennart Eliasson och advokaten Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförvaltare har varit advokaten Hans-Erik Enghoff och som sekreterare och klubbmästare har fungerat advokaten Hans Norell.
    Föreningen, som räknar ett 80-tal medlemmar, hade till sitt årsmöte i december inbjudit advokaten Michael Hernmarck, Stockholm, som talade över ämnet »Löseskilling vid expropriation — några erfarenheter».