LENNART LANDIN. På häradsting. Del III. Brott och straff på Öland under förra hälften av 1600-talet. Hälsingborg 1967. Seelig & C:o i distribution. 255 s. Kr. 20,00.

 

    I Lennart Landins serie med utdrag ur öländska domböcker (se SvJT 1963 s. 731 och 1965 s. 282) har utkommit en tredje volym. Denna grundar sig på en ny genomgång av det tidigare behandlade domboksmaterialet och kompletterar alltså de båda föregående delarna. I likhet med del I innehåller den nu utgivna delen huvudsakligen referat av brottmål.

P. B.

 

ARNE SVENSSON and OTTO WENDEL. Techniques of Crime Scene Investigation. Second, revised and expanded American edition, edited by Joseph D. Nicol. Elsevier, Amsterdam. 540 s. Hfl. 52,50.

 

Arne Svenssons och Otto Wendels Handbok i brottsplatsundersökning, vars första upplaga kom ut 1949 (ang. andra upplagan se SvJT 1954 s. 456), publicerades år 1955 på engelska under titeln Crime Detection. Översättningen har nu getts ut i en ny, reviderad och utökad upplaga, i första hand avsedd för amerikansk publik. Den nya upplagan har ombesörjts av två amerikanska specialister på området, Joseph D. Nicol och Jan Beck.

A. K.