Litteraturnotiser 573Förteckning över kompendier 1964—1966

 

utgivna av Juridiska Föreningarna i Lund, Stockholm och Uppsala

 

ALLMÄN RÄTTSLÄRA
Agge, Ivar. Allmän rättslära för propedeutiska kursen. Sthm 1964, 1965 och 1966 (1963). Kr.6,00 (1964 och 1965) och 8,00 (1966).
Agge, Ivar. Huvudpunkter av den allmänna rättsläran. Sthm 1964, 1965 och 1966 (1961). Kr. 8,00 (1964 och 1965) och 11,00 (1966).
Hjerner, Lars. Om rättsfallstolkning. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 11,00.
Olivecrona, Karl. Grundtankar hos Hägerström och Lundstedt. Lund 1964 och 1966 (1962). Kr. 7,65.
Strömberg, Tore. Inledning till denallmänna rättsläran. Lund 1964 (1962) och 1966. Kr. 17,65.
Strömberg, Tore. Kompendium i rättsfilosofiens historia. Lund 1964, 1965 och 1966 (1962). Kr. 4,70.
Studiematerial i allmän rättslära. Sthm 1964 (oförändrat omtryck 1965 och 1966). Kr. 13,00 (1964), 15,00 (1965) och 16,00 (1966).
Uppsatser i allmän rättslära. Uppsala 1965. Kr. 20,00.
Uppsatser i allmän rättslära II. Sthm 1966. Kr. 8,00.

 

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSK RÄTT
Almquist, Jan Eric. Romersk rätt I—II. Sthm 1964, 1965 och 1966 (1963). Kr. 8,00 (1964 och 1965) och 9,00 (1966).
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria I. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 9,00.
Almquist, Jan Eric. Svensk rättshistoria III. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 13,00.
Anners, Erik. Straffteorier i svenskrättshistoria. Uppsala 1966. Kr. 2,00.
Anners, Erik & Jägerskiöld, Stig. Romersk rätt. Uppsala 1966. Kr.10,00.
Anners, Erik & Önnerfors, Alf. Latinsk juridisk terminologi. Uppsala 1966 (1959). Kr. 8,00.
Hafström, Gerhard. De svenska rättskällornas historia. Lund 1965 och 1966. Kr. 18,80.
Hafström, Gerhard. Den svenska familjerättens historia. Lund 1964, 1965 och 1966. Kr. 14,35.
Hafström, Gerhard. Rättshistoriska rättsfall. Lund 1964, 1965 och 1966. Kr. 20,40.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT
Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. Lund 1965 och 1966. Kr. 15,80.
Benckert, Karl & Hessler, Henrik. Förmånsrättsordningen. Sthm 1964, 1965 och 1966 (1960). Kr. 4,00 (1964), 5,00 (1965) och 6,00 (1966).
Bengtsson, Bertil. Arrende och hyra (obligationsrättsliga frågor). Uppsala 1966. Kr. 8,00.
Bergström, Svante. Den nya lagstiftningen om upphovsrätt. Sthm 1964 (1962). Kr. 3,00. — Reviderad upplaga. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 3,00.
Carbell, Leif. Förutsättningsläran. Sthm 1964 och 1965 (1961). Kr. 1,00.
Cervin, Ulf. Grundkurs i avtalsrätt vid köp av fast egendom. Lund 1964 och 1966. Kr. 3,00.
Cervin, Ulf. Kompendium i fastighetsrätt I. Lund 1964 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 10,00.
Cervin, Ulf. Kompendium i fastighetsrätt II. Lund 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 3,30.
Cervin, Ulf. Kompendium i nyttjanderätt. Lund 1964 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 7,55.
Cervin, Ulf. Problem och skisser för nybörjarkurs i civilrätt. Lund 1965 och 1966. Kr. 9,05.
Cervin, Ulf. Övningsexempel angående tilllämpning av jord- och bebyggelsepolitisk lagstiftning. Lund 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr.6,50.
Eberstein, Gösta & Ljungman, Seve. Industriellt rättsskydd. Sthm 1964, 1965 och 1966 (1963). Kr. 8,50 (1964 och 1965) och 11,00 (1966).
Ekeberg, Birger, Benckert, Karl & Nial, Håkan. Obligationsrättens speciella del II. Sthm 1964, 1965 och 1966 (1957). Kr. 10,00 (1964) och 13,00 (1965 och 1966).
Geijer, Lennart. Kompendium i semesterrätt. Lund 1964, 1965 och 1966. Kr. 6,45.

 

574 LitteraturnotiserHellner, Jan. Försäkringsrätt I—II. Sthm 1964 (1962). Kr. 22,00.
Hessler, Henrik. Arrende och hyra (sakrättsliga frågor). Uppsala 1966. Kr. 7,00.
Hessler, Henrik. Rättsfallssamling i fastighetsrätt. Uppsala 1965. Kr. 13,00.
Hessler, Henrik. Studiematerial i fastighetsrätt. Uppsala 1965. Kr. 6,00.
Karlgren, Hjalmar. Kollegium i allmän obligationsrätt I. Lund 1964, 1965 och 1966 (1959).Kr. 10,45.
Karlgren, Hjalmar. Kollegium i allmän obligationsrätt II. Lund 1964, 1965 och 1966 (1959). Kr. 11,80.
Karlgren, Hjalmar. Valda delar av handelsrätten. Lund 1964 (1959). Kr. 10,40.
Lagergren, Gunnar. Internationella köp. Sthm 1965. Kr. 5,00.
Lejman, Fritjof. Uppsatser i civilrätt. Fyra särtryck. Lund 1964 och 1966 (1963). Kr. 13,40.
Ljungman, Seve. Några synpunkter angående fastighetsköp. Sthm 1964 (1960). Kr. 4,50. — Reviderad upplaga. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 6,50 (1965) och 4,50 (1966).
Rajmic, Rudolf & Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i arbetsrätt III. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 20,00 (1965) och 23,00 (1966).
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i avtalsrätt. Sthm 1965. Kr. 9,00.
Schmidt, Folke. Rättsfallssamling i sakrätt. Sthm 1964. Kr. 7,00.
Stjernquist, Per. Ekonomiska föreningar. Lund 1964 och 1966 (1962). Kr. 9,70. Studiematerial i civilrätt I.
Sthm 1964 (1959). Kr. 12,00. Studiematerial i civilrätt II. Sthm 1964 och 1965 (1959). Kr. 9,00.
Tiberg, Hugo. Mellanmansrätt. Sthm 1965. Kr. 4,50.
Uppsatser för studiet av Civilrätt I. Uppsala 1965. Kr. 15,00.
Wallin, Gunvor. Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt. Lund 1965. Kr. 21,15.

 

FAMILJERÄTT
Lögdberg, Åke. Bodelning och arv. Lund 1964 och 1966 (1961). Kr. 9,55.
Lögdberg, Åke & Adlercreutz, Axel. Studier i familjerätt (särtryck av två uppsatser). Lund 1966. Kr.4,00.
Lögdberg, Åke & Roos, Carl Martin. Namnrätt. Lund 1964 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 3,65.
Malmström, Åke. Successionsrätt I och III. Uppsala 1965 (1963). Kr. 13,00.
Malmström, Åke & Undén, Östen. Förmynderskapsrätt. Uppsala 1964 (1959). Kr. 10,00.
Schmidt, Folke & Sundberg, Jacob. Rättsfallssamling i familjerätt. Sthm 1964 och 1966 (1963). Kr. 22,00 (1964) och 25,00 (1966).
Studiematerial i familjerätt. Sthm 1964, 1965 och 1966(1958). Kr. 6,00 (1964) och 9,00 (1965 och 1966).

 

STRAFFRÄTT
Agge, Ivar. Strafflags tillämplighet irum och tid. Sthm 1964 (1963). Kr. 2,50.
Bruzelius, Anders. Kriminalrätt. Lund 1964. Kr. 8,45.
Rylander, Gösta. Rättspsykiatri. Sthm 1964 (oförändrat omtryck 1965 och 1966). Kr. 9,50.
Strahl, Ivar. Straffrätt för propedeutisk kurs. Uppsala 1966. Kr. 5,00.
Strahl, Ivar. Straffrättens allmänna del enligt brottsbalken. Uppsala 1965. Kr.15,00.
Studiematerial i straffrätt. Sthm 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 12,00.
Thornstedt, Hans. Översikt över straffrättens allmänna del. Sthm 1966. Kr. 11,00.

 

PROCESSRÄTT
Bolding, Per Olof. Specialprocess. Lund 1966. Kr. 7,05.
Bruzelius, Anders. Exempelsamling för juridisk grundkurs. Del 1. Underrättsförfarandet. Lund 1966. Kr. 8,25.
Bruzelius, Anders. Fingerad rättegång i tvistemål. Lund 1964. Kr. 7,50.
Bruzelius, Anders. Mål och ärenden handlagda vid allmän underrätt I. Lund 1964 och 1966 (1961). Kr. 16,15.
Ekelöf, Per Olof. Rättsmedlen. Uppsala 1965. Kr. 15,00.
Norbeck, Lars. Övningsuppgifter i processrätt. Lund 1965. Kr. 8,60.
Olivecrona, Karl. Domstolsorganisationen i vissa främmande länder. Lund 1966 (1961). Kr. 8,80.
Olivecrona, Karl. Kompendium i processrätt för propedeutiska kursen. Lund 1964 (1959). Kr. 9,30.
Olivecrona, Karl. Konkursrätt. Lund 1964 (1958). Kr. 9,70.

 

Litteraturnotiser 575INTERNATIONELL RÄTT
Eek, Hilding. Folkrätt I—II. Sthm 1966. Kr. 25,00.
Eek, Hilding. Rättsfallssamling i internationell privaträtt. Sthm 1964 (1962). Kr. 13,00. — Reviderad upplaga. Sthm 1965. Kr. 20,00.
Lögdberg, Åke. Internationellt privaträttsliga rättsfall. Lund 1966. Kr. 9,80.
Makten över utrikesärendena. Särtryck ur Statsvetenskaplig Tidskrift. Sthm 1965. Kr. 2,00.
Strömberg, Håkan. Kompendium i folkrätt. Lund 1966. Kr. 11,75.


STATSRÄTT, FÖRVALTNINGSRÄTT OCH FINANSRÄTT
Mutén, Leif. Tre skatterättsliga uppsatser. Uppsala 1966. Kr. 12,00.
Mutén, Leif. Två finansrättsliga uppsatser. Uppsala 1965. Kr. 1,50.
Strömberg, Håkan. Sveriges författning. Lund 1964 och 1965 (oförändrat omtryck 1966). Kr. 13,00.
Westerberg, Ole. Statstjänstemännen. Sthm 1964 (1961). Kr. 6,00.

 

BLANDAD JURIDIK
Uppsatser. Skriftserie nr 1. Lund 1964. Kr. 14,70.
Uppsatser. Skriftserie nr 2. Lund 1965. Kr. 14,70.
Uppsatser. Skriftserie nr 3. Lund 1966. Kr. 14,70.

 

    Vid ny upplaga, vilken utgör oförändrat omtryck av en äldre, har utgivningsåret för den äldre upplagan angivits inom parentes.
    Frågekompendier har icke medtagits i ovanstående sammanställning.
    Kompendierna tillhandahålles i Lund genom Akademibokhandeln (försäljning i Lund) eller Studentlitteratur, Sandgatan 4 (försäljning utanför Lund), i Uppsala genom AB L. Norblads bokhandel och i Stockholm genom Juridiska föreningens förlagsverksamhet, Kungstensgatan 38. De i förteckningen angivna priserna gäller för Lund samtliga köpare och för Uppsalaköpare som ej är medlemmar av Juridiska föreningen. Priserna för Stockholm gäller Juridiska föreningens medlemmar; för andra köpare tillkommer en förhöjning av priserna med 10 procent. Vid Stockholms universitet har författarna i vissa fall förbehållit sig att pröva i vilka fall försäljning må ske till annan än föreningsmedlem. I dessa fall inhämtas tillstånd till försäljning genom föreningens försorg.


Hans Danelius