Nedre justitierevisionen. K. M:t har 28 juni 1968 utnämnt tf. byråchefen hos riksåkl., ass. i Svea hovr. Sture Holmbergh samt ass:na i Svea hovr. Edward Cederlund, Jan Ljungar, Bernhard Krouthén, Olof Westman och Sven Olov Hall till rev.sekr., Hall fr. o. m. 1 okt. 1968, de övriga fr. o. m. 1 juli 1968.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    28 juni 1968 utnämnt hovrättsr. i Svea hovr. Per-Erik Fürst till lagman fr. o. m. 1 aug. 1968,
    s. d. förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Kjell Ericsson att inneha långtidsvik. på en lagmanstjänst i hovr. fr. o. m. 1 juli t. v. samt hovrättsråden i hovr. Sven Nordell och Erik Ameln att bestrida göromål som ank. på innehav. av lagmanstjänst i hovr., Nordell under tiden 1 juli—31 dec. 1968 och Ameln under tiden 1 sept. 1968—28 febr. 1969 ävensom hovrättsråden i hovr. Carl Fredrik Hadding, Gunnar Wessman och Erik Backman att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. under tiden 1 juli—31 dec. 1968,
    s. d. utnämnt tingsdom. i Svartlösa dga Erik Linder till hovrättsr. i Svea hovr. fr. o. m. 1 sept. 1968,
    s. d. förordnat till assessorer, i Svea hovr. fiskrna Krister Theorin, Bengt Magnusson, Hans Danelius och Johan Lind, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk:na Jan Bergendal och Runo Håkansson, i hovr. för Västra Sverige fisk. Torkel Gregow, samt i hovr. för Övre Norrland fisk. Svante Bergström.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    28 juni 1968 utnämnt vattenrättsdom. i Mellanbygdens vd Carl AndersHallenberg till häradshövd. i Falu dga fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt och förflyttat häradshövd. i Jämtlands norra dga Bertil Adèll till tjänsten som häradshövd. i Aska, Dals och Bobergs dga fr. o. m. 1 sept. 1968,
    s. d. utnämnt och förflyttat häradshövd. i Torneå dga Eric Odevall till häradshövd. i Norra och Södra Vedbo dga fr. o. m. 1 sept. 1968,
    s. d. förlängt t. v. förordnande för rådm. i rr i Jönköping Bertil Hagard att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Borås dga,
    s. d. utnämnt tf. tingsdom. i Solna dga, rev.sekr. Per-Arnold Åström till tingsdom. i dgn fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt tf. bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd, rev.sekr. Sven Bolte till tingsdom. i Solna dga fr. o. m. 1 okt. 1968,
    s. d. utnämnt tf. tingsdom. i Sollentuna och Färentuna dga, rev.sekr. Göran Herner till tingsdom. i dgn fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt tf. häradshövd. i Härjedalens dga, ass. i hovr. för Nedre Norrl. Arne Mannerstedt till tingsdom. i Vartofta och Frökinds dga fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. förlängt t. v. t. o. m. 31 dec. 1968 förordnande för ass. i Göteborgs rr Agge Gustafsson att bestrida göromål som ank. på innehav. av tingsdom.tjänst

 

608 Personalnotiserför handläggn. av expropriations- och vägrättsmål i dgor under hovr. för Västra Sverige,
    22 aug. 1968 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Bertil Holmqvist att fr. o. m. 1 sept. 1968 t. v. t. o. m. 30 juni 1969 bestrida göromål som ank. på innehav. av tingsdom.tjänst för handläggn. av expropriations- och vägrättsmål i domstolar under hovr.