Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 juni 1968 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Carl-Anton Spak till borgm. i rr i Norrköping fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Eric Essen och hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrland Carl-Emil Wollsén till rådm. i Stockholms rr fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt tf. häradshövd. i Norra Roslags dga, tingsdom. i Västerbergslags dga Jan Dufwa till rådm. i rr i Uppsala fr. o. m. 1 juli 1968 och förordnat kanslirådet i jordbruksdep:t, ass. i Svea hovr. Per Hildebrand att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr fr. o. m. 1 sept. 1968,
    s. d. utnämnt e. rådm. i rr i Malmö, ass. i rr Åke Roth och tf. rådm. i rr, ass. i rr Åke Lerenius till rådm. i rr, Lerenius fr. o. m. 1 juli 1968, samt förordnat ass. i rr Åke Lennbo att vara e. rådm. i rr fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt tf. häradshövd. i Ångermanlands södra dga, tingsdom. i dgn Sture Marteleur till rådm. i rr i Hälsingborg fr. o. m. 1 jan. 1969 och förordnat tf. rev.sekr., ass. i rr Björn Eilard att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr under tiden 4 sept.—31 dec. 1968,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr, ass. i rr Gunnel Åhslund och e. rådm. i rr, kronofogden vid kronofogdemynd. i Göteborgs kronofogde dt Sven Wieselgren till rådm. i rr samt förordnat ass. i rr Anders Ekblom att vara e. rådm. i rr och ass. i rr Bo Ihrfelt att bestrida göromål som ank. på innehav. av rådm.tjänst vid rr, allt fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. utnämnt ass. i rr i Uppsala John Hedvall till rådm. i rr i Borås fr. o. m. 1 juli 1968,
    25 juli 1968 förordnat rådm. i rr i Norrköping Anders Törnvall att inneha långtidsvik. på borgm.tjänsten vid rr t. v. t. o.m. 10 jan. 1969,
    1 aug. 1968 förordnat fisk. i Göta hovr. Bengt Westerberg att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Motala fr. o. m. 1 sept. 1968.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 28 juni 1968 förordnat led. av riksdagens I kamm. Bengt Gustavsson och led. av riksdagens II kamm. Emanuel (Manne) Ståhl till led. i stn under tiden 1 juli 1968 30 juni 1971.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har
    11 juli 1968 förordnat polisintendenten i Uppsala polisdt Dag Felin att inneha långtidsvik. på polism.tjänsten i dt fr. o. m. 1 aug. 1968,
    25 juli 1968 utnämnt polismästaren i Karlskrona polisdt Ingvar Andersson till polismästare i Norrköpings polisdt fr. o. m. 1 sept. 1968.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har
    28 juni 1968 utnämnt fr. o. m. 1 okt. 1968 hovrättsr. i Svea hovr. Michael von Koch till ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län, tillika chef för dessa nämnders kansli, samt ass. i Göta hovr. Ulf Gad till ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohuslän och Älvsborgs län, tillika chef för dessa nämnders kansli,
    25 juli 1968 utnämnt fr. o. m. 1 okt. 1968 rådm. i rr i Malmö Carl Olof Jönsson till ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län, tillika chef för dessa nämnders kansli.

 

Universiteten. K. M:t har 25 juli 1968 utnämnt preceptorn vid universitetet i Stockholm Anders Agell till preceptor i civilrätt vid universitetet i Uppsala fr. o. m. 1 aug. 1968.

 

EFTA. Ass. i Svea hovr. Eskil Persson har förordnats att fr. o. m. 1 aug. 1968 tjänstgöra som bitr. chef för allmänna och juridiska avd. inom EFTA.

 

Trycklov 27/9 1968