Karl Olof Julius Persélius avled 12 juni 1968. Han var född i Karlshamn 12 nov. 1918, avlade stud.ex. 1938 och jur.kand.ex. i Stockholm 1943. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Hanblev led. i samfundet 1948.

 

Karl Emanuel (Manne) Zuhr avled 24 juni 1968. Han var född i Åbo 7 okt. 1893, avlade stud.ex. 1913 och jur.kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1925 och hovrättsråd 1931. Han blev t.f. revisionssekreterare 1929 och revisionssekreterare 1935. Samma år blev han ånyo hovrättsråd i Svea hovrätt, 1936 hovrättsråd och ordförande på division i hovrätten för Övre Norrland, 1947 lagman där, 1948 lagman i hovrätten för Västra Sverige och 1949 häradshövding i Askims domsaga.

 

Hakon Valdemar Carling avled 23 juli 1968. Han var född i Uddevalla 16 april 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Lund 1928. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Malmö och blev led. i samfundet 1935.

 

Bertil Oscar Arvid Thuleson avled 29 juli 1968. Han var född i Ugglum, Skaraborgs län, 1 dec. 1898, avlade stud.ex. 1921, jur.kand.ex. i Lund 1926 och fil.kand.ex. 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Vara. Han blev led. i samfundet 1948.

 

Helge Einar Anderberg avled 3 aug. 1968. Han var född i Södra Åby, Malmöhus län, 30 juli 1899, avlade stud.ex. 1917, fil.kand.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Lund 1922. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten

 

Personalnotiser 683över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1930 och hovrättsråd 1936. Han var byråchef för lagärenden i justitiedep. 1933—35 och led. av lagberedningen 1935—47. 1943 blev han häradshövding i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga.