Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 sept. 1968 förordnat ass. i rr i Norrköping Arne Hedenmo att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v. t. o. m. 10 jan. 1969,
    s. d. förordnat ass. i rr i Linköping Sven Kjellgren att bestrida göromål som ank. på innehav. av rådm.tjänst vid rr t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1969,
    20 sept. 1968 utnämnt e. rådm. i Stockholms rr, ass. i rr Helge Larsson till rådm. i rr fr. o. m. 1 okt. 1968 samt förlängt förordnanden för ass. i rr John Westin, Ingrid von Möller, Bertil Freyschuss, Mikael af Geijerstam, Lars Gummesson och Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehav. av rådm.tjänst vid rr t. o. m. för Gummesson och Gyllenberg 31 dec. 1968 och för de övriga 31 mars 1969.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 13 sept. 1968 förordnat ass. i Svea hovr. Inger Källoff att bestrida göromål som ank. på innehav. av bitr. vattenrättsdom.tjänst vid Västerbygdens vd fr. o. m. 1 okt. 1968 t. v. t. o. m. 30 juni 1969.

 

Kriminalvårdsorganisationen. K. M:t har 13 sept. 1968 utnämnt krim.vårdsdir. i kvinnoräjongen Barbro Hall-Mikaelsson till krim.vårdsdir. i västra räjongen fr. o. m. 1 nov. 1968 och förordnat krim.vårdsinspektören vid fv. anstalten Hall Åke Danielson att uppehålla tjänsten som krim.vårdsdir. i norra räjongen.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 6 sept. 1968 antagits Bo Göran Persson, Eslöv, Rolf Wallenborg, Gävle, Lars Bentelius, Jönköping, Stig Thureson, Ljungby, Bengt Sköllerman, Malmö, Björn Leste, Stockholm, och Bertil Syréhn, Örebro, samt 4 okt. 1968 Jost Gagge, Gällivare, Lennart Bjernefors, Göteborg, Olof Ek, Stig Radhe och Bengt Wahlström, Stockholm.

 

Juridiska examina första halvåret 1968

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex.(dag och ort)

 

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

18/4 Dufwa, Göran, Kalm.1 6/5 34 Sthm 20/5 53 Kalmar

 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

8/1 Söderholm, Håkan, S.-N 22/4 41 Eskilstuna 13/5 61 Strängnäs

12/1 Marteleur-Agrell, Britt-Louise,Uppl 28/5 44 Uppsala 4/5 62 Härnösand

15/1 Öhlund, Per, V.-D 26/11 42 Uppsala 26/4 61 Enköping

19/1 Westman, Karl-Joar, Ög 22/9 39 Uppsala 27/4 59 Uppsala

19/1 Pettersson, Kjell, G.-H 26/6 43 Skutskär 5/5 62 Sandviken

19/1 Adèll, Ingvar, Smål 27/3 41 Jönköping 24/4 61 Östersund

30/1 Lindeberg, Rolf, Norrl 13/6 43 Nyköping 26/4 62 Östersund

14/2 Aschan, Björn, Smål 28/8 42 Sthm 30/4 62 Uppsala

19/2 Ignell, Christer, S.-N 30/6 42 Örebro 4/5 62 Örebro

23/2 Stenbeck, Jan, Värml 14/11 42 Sthm 25/4 61 Sthm

26/2 Malmström, Anna Britta, Smål 16/5 39 Uppsala 15/6 63 Sthm

28/2 Hamberg, Sten, Värml 6/9 46 Sthm 8/5 65 Karlstad

28/2 Nystrand, Kjell, Ög 8/2 41 Sundsvall 8/5 61 Norrköping

14/3 Nylander-Bhattacharyya, Kerstin, St 6/3 43 Karlskoga 12/5 62 Karlskoga

 

 

1 Jur. kand. ex. Uppsala 23/5 59

 

Personalnotiser 685Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

22/3 Sundström, Åke, Norrl 25/2 42 Rönnö, Jämtl. 1. 3/5 61 Härnösand

28/3 Carlsson, Sven, V.-D. 6/7 40 Falun 6/5 61 Mora

3/4 Halvorsen, Roland, Ög. 22/9 43 Norrköping 7/5 62 Norrköping

3/4 Aronsson, Torbjörn, Värml. 31/8 41 Hyltinge 6/5 61 Arvika

5/4 Söderström, Pia, f. Söderberg,Norrl. 25/2 43 Sthm 22/4 63 Östersund

8/4 Lindqvist, Hans, Norrl. 9/1 42 Gävle 4/5 62 Sundsvall

10/4 Bjelle, Gustav, Ög. 2/3 41 Motala 5/5 61 Motala

17/4 Quiding, Karl, V.-D. 23/8 41 Sölvesborg 11/5 62 Ludvika

22/4 Rosinander, Göran, Ög. 1/11 41 Norrköping 7/5 60 Norrköping

24/4 Frumerie, Gunnela, Värml. 9/11 41 Marby,Jämtl. 1. 11/5 62 Arvika

2/5 Sundgren, Börje, Norrl. 24/7 41 Luleå 27/4 61 Luleå

10/5 Bertram, Sten, G.-H. 18/9 44 Bollnäs 7/5 62 Bollnäs

10/5 Ekman, Göran, Ög. 17/8 43 Norrköping 7/5 62 Norrköping

13/5 Britta, f. Köhler,Norrl. 8/6 41 Gällivare 3/5 62 Malmberget

15/5 Thorelli, Torbjörn, Norrl. 20/8 42 Bjursholm,Västerb. 1. 26/4 62 Skellefteå

21/5 Lundeberg, Magnus, G.-H. 27/4 43 Gävle 27/4 62 Gävle

21/5 Anderlund, Kerstin, f. Ehrner,V.-D. 6/8 42 Västerås 12/5 62 Mora

21/5 Ejvinsson, Per, V.-D. 13/4 40 Falun 12/5 60 Mora

22/5 Heckscher, Sten, St. 29/7 42 Sthm 26/4 60 Sthm

28/5 Södermark, Thomas, Norrl. 12/6 43 Lövånger, Västerb. 1. 3/5 63 Skellefteå

30/5 Egnell, Peter, S.-N. 8/8 42 Jönköping 3/5 62 Örebro

5/6 Söderström, Claes, St. 28/5 42 Sthm 25/4 61 Sthm

6/6 Halén, Torsten, St. 5/3 40 Malmö 26/4 60 Sthm

6/6 Holmgren, Hans-Olof, Norrl. 30/3 41 Skellefteå 8/5 61 Skellefteå

12/6 Ödell, Sören, Ög. 4/11 41 Linköping 6/5 61 Linköping

12/6 Linder, Claes, Vg. 14/12 42 Mariestad 8/5 62 Mariestad

17/6 Rydlinge, Lars-Olav, Norrl. 18/4 41 Byske,Västerb. 1. 28/4 62 Skellefteå

20/6 Dahlbäck, Berndt, Norrl 6/10 42 Markbygden, Norrb. 1. 30/4 63 Piteå

24/6 Eidelbrekt, Jan-Olof, Smål. 12/1 42 Säby, Jämtl.l. 12/5 61 Tranås

25/6 Sandgren, Claes, G.-H. 15/1 45 Sthm 24/4 64 Gävle

26/6 Winberg, Hans Gunnar, S.-N. 8/1 42 St. Malm,Söderm. 1. 12/5 62 Katrineholm

28/6 Wetter, Johan, Gbg2 (efterpr.) 18/10 41 Göteborg 26/4 61 Göteborg

 

Lunds universitet

 

4/1 Engstrand, Kerstin, f. Bongenhielm, Ld 15/11 43 Malmö 20/4 63 Lund

17/1 Löfdahl, Ulla, f. Willsteen,Mlm. 22/2 43 Malmö 4/5 62 Malmö

22/1 Wisenborn, Ingemar, Vg 1/12 41 Örebro 8/5 62 Alingsås

12/2 Lundborg, Per, Kr. 12/9 41 Lund 9/5 60 Kristianstad

22/2 Forshall, Leif Vg. 25/5 42 Vänersborg 12/5 62 Vänersborg

27/2 Made, Björn, Klm. 24/4 43 Flen 15/5 62 Lundsberg

27/2 Staafgård, Göran, Gb. 16/8 40 Sthm 10/6 61 Göteborg

4/3 Rydberg, Claes-Håkan, Gb. 20/5 39 Göteborg 27/4 60 Göteborg

4/3 Göransson, Ulf, Sm. 2/8 40 Växjö 8/5 61 Växjö

11/3 Olsson, Björn, Mlm. 8/11 40 Kristianstad 27/4 61 Malmö

11/3 Åhmansson, Nils-Erik, Gb. 23/5 41 Göteborg 2/5 62 Kungälv

 

 

2 Jur. kand. ex. Uppsala 16/11 67

 

686 PersonalnotiserDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

11/3 Andersson, Hugo, Hb. 2/1 38 Åstorp 7/5 58 Hälsingborg

21/3 Péters, Göran, Ssk. 19/3 42 Ystad 30/4 62 Ystad

21/3 Ahlstedt, Ulf Gb. 23/3 43 Göteborg 23/4 63 Göteborg

21/3 Klevenstam, Lars, Vg. 20/9 39 Uddevalla 7/5 60 Vänersborg

21/3 Bonge, Lars, Gb. 9/6 41 Göteborg 27/4 62 Göteborg

27/3 Lindström, Jan, Sm. 25/10 42 Trelleborg 4/5 62 Växjö

27/3 Olsson, Sven, Ssk. 8/2 43 Lund 26/4 61 Ystad

28/3 Herneryd, Hans, Gb. 9/12 38 Sundsvall 30/4 59 Göteborg

28/3 Olsson, Bo, Gb. 22/5 43 Göteborg 23/4 63 Göteborg

5/4 Lundgren, Krister, Gb. 20/5 41 Göteborg 30/4 62 Kungälv

5/4 Werner, Christina, Hb. 28/6 43 Karlskrona 27/4 63 Hälsingborg

5/4 Källenius, Hans, Hb. 31/7 43 Sthm 18/4 62 Sthm

5/4 Eriksson, Birgitta, Klm. 8/7 43 Hägersten 20/4 63 Västervik

11/4 Grauers, Folke, Gb. 31/8 44 Göteborg 26/4 62 Göteborg

16/4 Dahlberg, Mats, Ssk. 5/10 39 Trelleborg 3/5 60 Trelleborg

16/4 Törnros, Christer, Gb. 15/7 41 Göteborg 30/4 60 Göteborg

16/4 Peil, Krister, Bl. 3/9 42 Lund 25/4 61 Karlskrona

16/4 Colliander, Anna, Sm. 8/12 42 Eskilstuna 5/5 62 Växjö

16/4 Johansson, Rune, Vg. 4/6 38 Vänersborg 9/5 59 Vänersborg

22/4 Persson, Bertil, Mlm. 30/9 41 Malmö —

22/4 Eliasson, Kjell-Arne, Klm 15/4 42 Oskarshamn 28/4 61 Oskarshamn

22/4 Wilander, Thomas, Gb. 6/7 41 Göteborg 27/4 60 Göteborg

22/4 Bergstrand, Björn, Gb. ½ 35 Göteborg 5/5 54 Göteborg

29/4 Schyberg, Staffan, Bl. 21/11 41 Sthm 27/4 60 Sthm

30/4 Alpman, Jan, Hld 2/7 42 Göteborg 8/5 61 Varberg

6/5 Davidsson, Gunnar, Sm. 23/1 43 Värnamo 29/4 63 Värnamo

6/5 Mattsson, Karl-Erik, Bl. 4/8 39 Karlshamn 10/5 60 Karlshamn

15/5 Glennsäter, Ralph, Gb 15/12 38 Göteborg 2/5 58 Kungälv

15/5 Gårdmark, Gunnar, Gb. 20/11 42 Göteborg 26/4 61 Göteborg

16/5 Johansson, Rolf, Hld. 14/4 24 Laholm 27/4 44 Lund

16/5 Stegard, Gunnar, Hld. 28/1 42 Falkenberg 9/5 61 Varberg

16/5 Onsö, Roar, f. Olsen, Mlm. 13/5 37 Norge 8/5 57 Malmö

20/5 Svensson, Lars-Erik, Mlm. 28/4 43 Landskrona 23/4 63 Malmö

20/5 Palmqvist, Nils-Göran, Vrml. 19/6 41 Lund 13/5 61 Fägersta

20/5 Nilsson, Anders, Kr. 21/6 38 Stoby 12/5 58 Hässleholm

21/5 Persson, Bertil, Mlm.(efterpr.) 30/9 41 Malmö —

21/5 Lindell, Hans, Mlm. 29/1 44 Malmö 2/5 62 Malmö

21/5 Lundqvist, Axel, Gb. 6/9 41 Uddevalla 27/4 60 Göteborg

21/5 Carling, Hans, Mlm. 29/10 42 Malmö 29/4 61 Malmö

21/5 Bjurgert, Lorentz, Sm. 25/5 43 Ökna 26/4 63 Vetlanda

21/5 Nermark, Sture, Gb 5/10 39 Borås 27/4 61 Göteborg

24/5 Zetterstedt, Bengt, Gb. 8/5 38 Gävle 30/4 58 Göteborg

24/5 Nilsson, Agne, Mlm. 8/1 34 Landskrona 6/6 64 Göteborg

29/5 von Seth, Fredrik, Mlm. 30/11 42 Malmö 29/4 61 Malmö

29/5 Svedberg, Bodil, Vrml. 6/11 43 Sthm 10/5 63 Sthm

29/5 Olsson, Sven, Ög. 28/2 44 Norrköping 4/5 63 Norrköping

30/5 Genell, Olof, Gb. 7/2 40 Göteborg 27/4 60 Göteborg

30/5 Holmström, Susanne, f. Gerle,Gb. 26/6 45 Lund 20/4 63 Lund

7/6 Sewall, Hans, Vrml. 5/8 42 Örebro 10/5 61 Örebro

7/6 Wallin, Johnny, Bl. 9/2 42 Karlskrona 28/4 62 Karlskrona

7/6 Ertsborn, Jan, Hb. 8/3 44 Ängelholm 2/5 63 Ängelholm

7/6 Lindgren, Carl-Johan, Ld. 29/12 41 Ljungby 25/4 61 Lund

7/6 Werner, Christina, Hb.(efterpr.) 28/6 43 Råå 27/4 63 Hälsingborg

7/6 Werdinius, Claes, Sm.(efterpr.) 23/2 43 Lund 8/5 61 Växjö

7/6 Larsson, Lars-Olof Ssk. 16/7 42 Trelleborg 27/4 62 Trelleborg

7/6 Jeppsson, Marie, Ld. 17/6 39 Lund 15/5 59 Malmö

 

Personalnotiser 687Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

7/6 Elander, Evald, Gb. 8/11 38 Göteborg 6/5 57 Lundsberg

13/6 Behrbom, Annika, f. Hultqvist,Ög. 29/1 44 Åtvidaberg 11/5 62 Linköping

13/6 Henricson, Mats, Ld. 4/6 43 Lund 5/5 61 Lund

13/6 Zelano, Kristina, Hb. 21/11 44 Hälsingborg 26/4 63 Hälsingborg

17/6 Wallde, Magnus, Mlm. 1/10 41 Sthm 27/4 60 Malmö

17/6 Sjöman, Håkan, Sm. 31/7 43 Värnamo 21/1 64 Värnamo

20/6 Söderberg, Christer, Gb. 30/12 43 Borås 11/5 63 Kungälv

20/6 Henrikson, Bill, Gb. 18/5 42 Göteborg 26/4 61 Göteborg

20/6 Bergman, Jan, Kr. (efterpr.) 6/10 38 Stoby 7/5 60 Hässleholm

20/6 Arnström, Krister, Gb. 9/9 40 Göteborg 17/4 62 Göteborg

20/6 Hain, Thomas, Mlm. 6/11 43 Sthm 17/4 62 Malmö

20/6 Hansén, Göran, Kr. 29/6 36 Örebro 13/12 60 Hermods

21/6 Funke, Ingela, Vrml. 25/6 44 Sthm 2/5 63 Sthm

29/6 Erling, Martin, Ld. 6/4 40 Lund 30/4 58 Lund

 

Stockholms universitet

 

3/1 Ehrenstråhle, Kjell 23/2 40 Trollhättan 9/5 61 Trollhättan

11/1 Ros, Axel 7/5 39 Sthm 6/6 58 Sthm

11/1 Thunholm, Åke 23/3 39 Malmköping 9/5 59 Katrineholm

18/1 Lindgren, Birgitta, f. Eberoth 5/11 41 Sthm 17/5 61 Sthm

25/1 Weise, Fritz 16/2 39 Stuttgart 29/4 60 Sthm

25/1 Widell, Anna-Stina 20/3 42 Örebro 12/5 62 Karlskoga

26/1 Widlund-Kåks, Kerstin, f. Widlund 21/2 39 Norrköping 6/5 59 Norrköping

1/2 Hökborg, Karin, f. Wildeman 3/10 41 Luleå 10/5 61 Sthm

6/2 Andersson, Halvar 21/2 18 Skara 12/6 37 Skara

8/2 Almlöf, Kjell 29/8 41 Örebro 11/5 62 Karlskoga

8/2 Bergquist, Gunnar 12/11 36 Sthm 3/5 56 Sthm

8/2 de Verdier, Lennart 18/12 41 Jönköping 29/4 61 Sthm

10/2 Wellton, Tomas 8/8 45 Sthm 20/4 64 Sthm

12/2 Eklund, Per 20/4 43 Sthm 2/5 62 Sthm

17/2 Englund-Nilsson, Margareta,f. Nilsson 25/5 42 Sthm 4/5 63 Karlskoga

17/2 von Schoenberg, Hans 18/5 37 Grängesberg 20/5 57 Saltsjöbaden

22/2 Påhlman, Anders 7/6 42 Motala 11/5 62 Karlskoga

27/2 Almström, Margareta, f.Uddestam 18/8 42 Örnsköldsvik 26/4 63 Sthm

29/2 Forsström, Ingrid, f. Lundin 10/4 37 Göteborg 21/5 54 Lund

29/2 Nielsen, Krister 26/6 37 Sthm 15/6 63 Sthm

7/3 Bergling, Björn 29/5 42 Sthm 17/4 62 Sthm

12/3 Hyllengren, Jan 7/4 38 Uddevalla 7/5 58 Lysekil

15/3 Kelter, Gerhard 10/1 41 Solna 26/4 60 Sthm

18/3 Höglund, Rolf Greger 3/12 41 Malmö 3/5 60 Sthm

19/3 Hübinette, Bertil 20/7 39 Överluleå 6/5 60 Boden

26/3 von Post, Claes 1/11 41 Sthm 2/5 62 Sigtuna

26/3 Ugander, Björn 22/2 39 Linköping 13/6 61 Sthm

3/4 Edlund, Göran 10/4 40 Solna 13/5 61 Visby

3/4 Nedenius, Hans 21/2 41 Örebro 25/4 61 Eskilstuna

8/4 Carlberg, Ingrid, f. Mostrand 1/4 43 Sthm 7/5 62 Sthm

8/4 Save, Jan Erik 6/11 44 Göteborg 12/5 64 Göteborg

10/4 Domeij, Jonas 15/1 43 Göteborg 17/4 62 Sthm

10/4 Forssén, Lars 7/5 40 Eksjö 28/4 61 Sthm

10/4 Karlström, Per-Olof 7/2 42 Vaxholm 62 Sthm

20/4 Lampa, Bo 14/2 38 Bredbyn 11/5 59 Örnsköldsvik

23/4 Hultkrantz, Göran 23/1 41 Sthm 6/5 61 Sthm

25/4 Engberg, Ulf 7/8 42 Norrköping 29/4 61 Sthm

26/4 Bergquist, Leif 18/9 42 Sthm 9/5 61 Sthm

26/4 Bergstedt, Ulf 17/5 39 Sthm 29/4 59 Sthm

 

 

688 PersonalnotiserDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

26/4 Persson, Mats 19/1 42 Luleå 10/5 61 Skellefteå

27/4 Adelsohn, Ulf 4/10 41 Sthm 27/4 60 Sthm

27/4 Randwall, Margareta 30/9 39 Sthm 13/5 60 Sthm

29/4 Dymling, Peter 6/6 42 Sthm 22/4 63 Sthm

30/4 Dahlberg, Birgitta, f. Sundeman 3/2 43 Sundbyberg 16/4 62 Sthm

3/5 Willén, Hans 4/1 40 Sthm 14/6 60 Sthm

9/5 Stenberg, Björn 5/5 42 Solna 3/5 61 Sthm

14/5 Arbring, Jan 19/12 41 Karlstad 25/4 61 Karlstad

14/5 Bergman, Björn 15/5 42 Sthm 18/4 62 Solna

14/5 Wästlund, Bengt 27/11 39 Karlstad 13/5 59 Karlstad

16/5 Tistad, Dagmar, f. Kjellström 1/6 42 Sthm 13/5 63 Sthm

21/5 Gyllenram, Christina 5/1 44 Solna 20/4 63 Sthm

22/5 Beck-Friis, Anders 30/6 42 Sthm 12/5 64 Sthm

22/5 Lundberg, Konrad 10/5 43 Sthm 5/5 62 Sthm

22/5 Wahlquist, Björn 9/1 41 Sthm 6/5 60 Sthm

22/5 Wennerholm, Jarl 28/12 42 Sthm 27/4 61 Sthm

29/5 Ullrich, Clas 3/12 39 Sthm 13/5 59 Lidingö

30/5 Eklycke, Lars 19/7 44 Sthm 17/4 62 Saltsjöbaden

30/5 Ericsson, Mats 8/4 43 Sthm 16/4 62 Sthm

30/5 Rosengren, Erik 6/12 4 1 Hälsingborg 6/5 61 Hälsingborg

31/5 Troëng, Yvonne 13/3 43 Sthm 13/5 63 Sthm

31/5 Widebäck, Birgitta,f. Annerhag 31/5 43 Uppsala 7/5 62 Sandviken

5/6 Ahlner, Susanne, f. Brosset 14/5 44 Sthm 2/5 63 Göteborg

5/6 Dahl, Christer 13/4 40 Sthm 61 Sthm

5/6 Ernberg, Gunilla, f. Areskoug 9/5 42 Sthm 29/4 60 Lidingö

10/6 Röst, Barbro 19/8 45 Sthm 11/5 64 Sthm

11/6 Assarsson, Lennart 21/1 36 Tomelilla 7/5 58 Sthm

11/6 Berg, Else-Marie 28/10 44 Sthm 14/5 63 Sthm

11/6 Forss-Levander, Christina, f. Forss 23/7 36 Sthm 9/6 56 Sthm

11/6 Grönstedt, Bengt 4/7 41 Sthm 16/4 62 Sthm

11/6 Olsson, Sören 27/10 39 Kristinehamn 17/4 62 Sthm

11/6 Sandegren, Jan 14/7 41 Eskilstuna 4/5 62 Eskilstuna

13/6 Eriksson, Gunnar 13/8 26 Sthm 25/5 44 Sthm

13/6 Ågren, Kristina 11/11 40 Sthm 12/5 62 Sthm

14/6 Kaunitz, Lars 8/9 42 Sthm 4/5 61 Solna

15/6 Lebenberg, Torgny 22/3 43 Sthm 13/12 62 Sthm

15/6 Wiberg, Håkan 9/6 44 Sthm 2/5 63 Sthm

17/6 Jusélius, Peter 11/5 42 Helsingfors 18/5 61 Sthm

18/6 Haglund, Lars 22/5 40 Sthm 12/5 60 Sthm

18/6 Rödeberg, Gunilla 18/9 43 Göteborg 4/5 63 Gävle

25/6 Gardin, Christel 22/4 43 Östersund 18/4 62 Sthm

25/6 Herrlin, Jan-Gustav 15/1 42 Sthm 26/4 61 Sthm

25/6 Sjöblom, Lars Andreas 30/11 37 Sthm 6/5 58 Sthm

27/6 Hasselström, Claes 13/2 40 Sthm 8/5 61 Lidingö

28/6 Ahlander, Dag Sebastian 5/6 44 Uppsala 24/4 63 Sthm

28/6 Fogelklou, Anders 24/3 43 Sthm 27/4 62 Sthm

28/6 Lagerström, Ulf 23/12 42 Solna 4/5 62 Sthm

28/6 Lind, Ove 24/3 35 Sthm

28/6 Persson, Leif 10/7 41 Arboga 27/4 60 Sthm

28/6 Rosenlund, Eva 14/9 42 Sthm 13/5 61 Sthm

28/6 Sjölund, Olle 9/6 41 Reval, Estland 28/4 61 Sthm

28/6 Söderman, Eva 28/5 44 Sthm 12/5 62 Sthm

28/6 Önnesjö, Mats 15/6 43 Sthm 26/4 62 Sthm

 

Trycklov 28/10 1968

 

44—683005. Svensk Juristtidning 1968