Häradsrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1969 utnämnt t.f. tingsdom. i Ångermanlands södra dga, ass. i hovr. för Nedre Norrland Sven Bouvin till tingsdom. i dgn fr. o. m. 1 jan. 1969,
    4 okt. 1968 förordnat tingsdom. i Östra och Medelsta dga Ragnar Nilsson att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgn t. v. dock längst t. o. m. 30 juni 1969,
    31 okt. 1968 förordnat att den för häradshövd. Liss-Eric Björkman utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Södra Möre dga skall avse häradshövd.tjänsten i Möre och Ölands dga fr. o. m. 1 jan. 1969,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Sjövall att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Jämtlands östra, norra och västra dgor t.v.,
    8 nov. 1968 förordnat fisk. i Svea hovr. Lennart Lindvall att inneha långtidsvik. på en tjänst som särsk. inskrivn.dom. i Sollentuna och Färentuna dga fr. o. m. 11 nov. 1968 t. v.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 sept 1968 förordnat rådm. i Stockholms rr David Glück att vara ordf. på 20:e avd. i rr fr. o. m. 1 okt. 1968,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Jan-Olof Arnberg att bestrida göromål som ank. på innehav. av rådm.tjänst vid rr i Sundsvall fr. o. m. 1 okt. 1968,
    4 okt. 1968 utnämnt t.f. häradshövd. i Sevede och Tunaläns dga, tingsdom. i Kristianstads dga Bert Göransson till rådm. i rr i Malmö fr. o. m. 1 jan. 1969,
    18 okt. 1968 förordnat ass. i Göteborgs rr Arthur Nilsson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr t. v. t. o. m. 25 april 1969,
    25 okt. 1968 förordnat att vara ordf. på avd. i Stockholms rr rådm. Gunnar Linnander på 7:e avd., rådm. Folke Östergren på 21:a avd., rådm. Gerdt Eberhardt på 22:a avd. och rådm. Harald Ljungström på 23:e avd., Östergren fr. o. m. 1 dec. 1968 t. v., de övriga fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v.
    8 nov. 1968 utnämnt e. rådm. i Stockholms rr Lars Andréasson till rådm. i rr fr. o. m. 1 dec. 1968,
    15 nov. 1968 utnämnt byråchefen hos justitiekanslern, hovrättsrådet i Svea hovr. Tord Sars till borgmästare i rr i Västerås fr. o. m. 1 febr. 1969 och
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Svante Boman till rådm. i rr i Karlstad.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 27 sept. 1968 utnämnt fr. o. m. 1 okt. 1968 t.f. tingsdom. i Jämtlands östra, norra och västra dgor, ass. i hovr. för Nedre Norrland Tord Fahlander till ordf. i hyresnämnderna för Västernorrlands län och Jämtlands län samt rev.sekr. Robert Söderblom till ordf. i hyresnämnden för Östergötlands län.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 11 okt. 1968 utnämnt polismästaren i Åmåls polisdt Erik Nilsson till polismästare i Hallsbergs polisdt fr. o. m. 1 dec. 1968.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 8 nov. 1968 antagits Sten Webmark, Borås, Ulla Odevall, Göteborg, Per S. Dahl, Karlstad, Johan Rosenlund, Stockholm, och Peter Nobel, Uppsala.

 

Trycklov 18/12 1968