Kriminalvårdsnämnden. K. M:t har
    29 dec. 1967 entledigat f.d. justitierådet Bengt Hult från förordnande som led. och ordf. i nämnden samt förordnat justitierådet Lennart Fredlund till ordf. och exp.chefen i justitiedep. Leif Brundin till led. i nämnden 1 jan. 1968—31 dec. 1969.

 

Häradsrätterna
K. M:t har
    1 dec. 1967 förlängt t. v. t. o. m. 30 juni 1968 förordnanden för rev.sekr. Per-Arnold Åström och ass. i Svea hovr. Bo Sederblad att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Solna dga samt för rev.sekr. Göran Herner att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Sollentuna och Färentuna dga,
    8 dec. 1967 utnämnt rev.sekr. Allan Lundstedt till tingsdom. i Solna dga fr. o. m. 1 jan. 1968,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Kai Krön att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Svartlösa dga fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1968,
    15 dec. 1967 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrl. Björn Morsing att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Torneå dga fr. o. m. 1 jan. 1968,
    29 dec. 1967 förflyttat och förordnat häradshövd. i Kalix dga Åke Åkebring att vara häradshövd. i Västerbottens västra dga fr. o. m. 1 juni 1968,
    s. d. förordnat tf. häradshövd. i Nyköpings dga Bo-Göran Stenström att fortf. inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgn t. o. m. 30 juni 1968,
    s. d. förordnat tingsdom. i Ångermanlands södra dga Sture Marteleur att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgn fr. o. m. 15 jan. t. v. t. o. m. 15 juli 1968.

 

Rådhusrätterna
K. M:t har
    1 dec. 1967 förordnat fisk. i Göta hovr. Carl Odencrants att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr i Motala t. v.,
    8 dec. 1967 utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr Bengt Eksell till rådm. i rr fr. o. m. 1 febr. 1968,
    15 dec. 1967 förordnat rådm. i Göteborgs rr Gustaf Ericson till ordf. på femte avd. fr. o. m. 1 febr. 1968 t. v. t. o. m. 31 dec. 1969 och tf. rådm. i rr Sven Wieselgren till e. rådm. i rr fr. o. m. 1 febr. 1968.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 8 dec. 1967 förlängt t. v. t. o. m. 30 juni 1968 förordnande för ass. i Svea hovr. Sture Almerud att bestrida göromål som ank. på bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd.

 

Socialhögskolorna. K. M:t har utnämnt universitetslektorn vid soc.högskolan i Göteborg, jur. och fil. lic. Hans Gustav Klette till universitetslektor i rättskunskap, särskilt förvaltn.rätt, vid soc.högskolan i Lund fr. o. m. 1 jan. 1968.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 8 dec. 1967 antagits Bertil Tjernberg, Borås, Carl-Henrik Norlander, Hälsingborg, Rolf Gabrielson, Malmö, Leif Silbersky, Stockholm och Carl-Eric Nilsson, Värnamo.

 

Trycklov 8/2 1968