Regeringen. I samband med att regeringen Erlander 14 okt. 1969 efterträddes av regeringen Palme avgick statsrådet Herman Kling från posten som justitieminister, vilken han innehaft sedan år 1959, och efterträddes av statsrådet Lennart Geijer (se om honom SvJT 1967 s. 79). Till nytt konsultativtstatsråd utsågs rättschefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Lidbom.
Statsrådet Lidbom är född i Stockholm 1926 och blev student där 1944. Han avlade fil.kand.ex. vid Stockholms högskola 1947 och jur.kand.ex. 1950. Efter tingstjänstgöring i Sollentuna och Färentuna domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1954, assessor 1961 och hovrättsråd 1969. Han tjänstgjorde som tingssekreterare i Lindes och Nora domsaga 1955—56 och som sekreterare i arbetsdomstolen 1956—58. Från 1960 har han innehaft uppdrag i olika departement. Han blev byråchef i socialdepartementet 1963, kansliråd i justitiedepartementet 1965, t.f. departementsråd samma år och departementsråd 1966. 1967 blev han t.f. rättschef och 1968 rättschef. Han har bl. a. varit expert i grundlagberedningen, sakkunnig för utredning av frågan om rättatt frånträda avtal och ledamot av utredningen angående information och samarbete mellan företag och samhälle.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 17 okt. 1969 förordnat justitierådet Sven Romanus att vara högsta domstolens ordf. fr. o. m. 1 nov. 1969 under sin återstående tjänstetid och justitierådet Sven Edling att vara ordf. på avd. i domstolen fr. o. m. 1 nov. 1969 under sin återstående tjänstetid.