Häradsrätterna. K. M:t har
    12 sept. 1969 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Lars Wesström att inneha långtidsvik. på en tingsdom. tjänst i Jämtlands östra, norra och västradgor fr. o. m. 1 okt. 1969 t. v.,
    19 sept. 1969 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Runo Lundin till häradshövd.i Svartlösa dga,
    s. d. förordnat t. f. tingsdom. i Norra och Södra Vedbo dga, hovr.rådet i Göta hovr. Rune Lindgren att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Södersysslets dga fr. o. m. 1 okt. 1969 t. v.,
    s. d. utnämnt t. f. tingsdom. i Vartofta och Frökinds dga, ass. i Göta hovr. Hans-Göran Englund till tingsdom. i Bodens dga fr. o. m. 1 jan. 1970,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Lennart Lindvall att t. v. inneha långtidsvik. på en tjänst som särskild inskrivn.dom. i Södra Roslags dga och fisk. i Svea hovr. Harald Dryselius att bestrida göromål som ank. på sådan dom. i dgn fr. o. m. 6 okt 1969 t. v.,
    26 sept. 1969 utnämnt vattenrättsdom. i Mellanbygdens vd Vilhelm Sohlberg till häradshövd. i Vättle, Ale och Kullings dga fr. o. m. 1 jan. 1970,
    9 okt. 1969 utnämnt och förflyttat häradshövd. i Ångermanlands västra dga Sven Brehmer till häradshövd. i Västerbergslags dga fr. o. m. 1 dec. 1969 och
    s. d. utnämnt ordf. i hyresnämnden för Östergötlands län Sven Kjellgren till tingsdom. i Linköpings dga fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    19 sept. 1969 utnämnt tingsdom. i Gästriklands östra dga Bo Frank till rådm. i rr. i Gävle fr. o. m. 1 jan. 1970,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Stockholms rr., ass. i rr. Bertil Freyschuss att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr. t. v. och
    s. d. förordnat ass. i rr. i Linköping Gustav Carlsson att inneha långtidsvik.på en rådm.tjänst vid rr. t. v. och
    17 okt. 1969 förordnat fisk. i Svea hovr. Björn Wagnsson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr. i Eskilstuna t. v.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 3 okt. 1969 utnämnt polismästaren i Strömstads polisdt Stig Stahre att vara polismästare i Uddevalla polisdtfr. o. m. 1 nov. 1969.

 

Kriminalvårdsorganisationen. K. M:t har 19 sept. 1969 utnämnt e.o. fångvårdsinspektören Thorborg Andersson till krim.vårdsdir. i kvinnoräjongen fr. o. m. 1 okt. 1969.

 

Miljövårdsberedningen. K. M:t har 22 sept. 1969 förordnat ordf. i koncessionsnämnden för miljöskydd, hovr.rådet i Svea hovr. Inge Lekman att vara led. i beredningen t. o. m. 30 juni 1970.

 

Universiteten. K. M:t har 9 okt. 1969 utnämnt docenten vid universitetet iStockholm, jur. dr Ulf Bernitz att vara bitr. professor i civilrätt vid universitetet fr. o. m. 1 nov. 1969.

 

Allmänhetens pressombudsman. Till en nyinrättad befattning som allmänhetens pressombudsman har genom beslut av JO Alfred Bexelius, ordf. i Sveriges adv.samfund Magnus Lindahl och ordf. i pressens samarbetsnämnd Gustaf von Platen fr. o. m. 1 nov. 1969 utsetts föredraganden i konst.utsk., ass. i Svea hovr. Lennart Groll.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 10 okt. 1969 antagits Bertil Ohlin, Falun, Peter Westman, Göteborg, och Ale Forsberg, Örebro.

 

Trycklov 26/11 1969.