J. v. STAUDINGERS Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 10/11 uppl. IV: 1:1 (1964), IV: 2: 1 (1965), IV: 2: 2 (1968), IV: 3:1 (1963), IV: 3: 2 (1964), IV: 3 a: 3 (1964), IV:3 a: 4 (1966). Berlin. J. Schweitzer.

 

Staudingers kommentar är som bekant en av de största och mest anlitade kommentarerna till BGB. Den har en utomordentligt stor omfattning och anses bl. a. ha den förtjänsten att särskilt grundligt redogöra för rättslitteraturen (Pålsson & Lando, Bibliografisk introduktion, 1968, s. 120).
    Ovan anmärkta häften hänföra sig — efter en inledning om familjens ställning i rättsordningen och om lagstiftningens historiska grunder — till förlovning, verkningarna av äktenskap i allmänhet, äktenskaplig förmögenhetsrätt, underhållsplikt samt barns i äktenskap rättsställning, varvid utförligt behandlas även 1961 års Jugendwohlfahrtsgesetz.

Hj. Kgn