636 PersonalnotiserHovrätterna. K. M:t har
    14 mars 1969 förordnat hovrättsr. i hovr. över Skåne och Blekinge Herman Schunnesson att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 juli 1969 t. v. och
    28 mars 1969 förordnat till ass. fr. o. m. 1 april 1969 i Svea hovr. fisk. Ulla Ljunggren-Thedéen, Karl-Gustaf Fogelkvist, Lars-Göran Åsbring, Lars Beckman, Brita Swan och Ingegerd Sarman, i Göta hovr. fisk. Ulf Bergenstråhle, i hovr. för Västra Sverige fisk. Rolf Liljeqvist och Göran Norrsell samt i hovr. för Nedre Norrland fisk. Jon Jonsson.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 28 mars 1969 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Torkel Gregow att vara sekr. i lagberedn. fr. o. m. 1 maj 1969.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    7 mars 1969 utnämnt och förflyttat häradshövd. i Södersysslets dga Gösta Grevillius till tjänsten som häradshövd. i Bräkne och Karlshamns dga fr. o. m.1 juni 1969,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Hans-Göran Englund att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Vartofta och Frökinds dga fr. o. m. 17 mars 1969 t. v.,
    14 mars 1969 utnämnt hovrättsr. i Svea hovr. Ernst Heyman till häradshövd. i Jösse dga fr. o. m. 14 april 1969,
    s. d. förordnat hovrättsr. i Göta hovr. Rune Lindgren att med tjänstled. från hovrättsrådstjänsten inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Norra och Södra Vedbo dga t. v.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Anders Palm att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Jämtlands östra, norra och västra dgor t. v.,
    21 mars 1969 förordnat t. f. tingsdom. i Bodens dga, ass. i hovr. för Övre Norrland Björn Morsing att inneha långtidsvik. på en tingsdom. tjänst i Bodens dga fr. o. m. 17 april 1969 t. v.,
    28 mars 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Holmberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Svartlösa dga fr. o. m. 1 april 1969 t. v. och
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Krister Theorin att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Västerbergslags dga fr. o. m. 1 april 1969 t. v.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    7 mars 1969 utnämnt t.f. tingsdom. i Älvdals och Nyeds dga, rev.sekr. Harald Torgestam till rådm. i rr i Uddevalla fr. o. m. 1 april 1969,
    21 mars 1969 förordnat rådm. i rr i Eskilstuna Bo Broman att inneha långtidsvik. på borgmästartjänsten vid rr t. v., dock längst t. o. m. 15 aug. 1969, s. d. förordnat hovrättsr. i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander att bestrida göromål som ank. på rådm. i Stockholms rr t. v. t. o. m. 30 juni 1969 och
    28 mars 1969 förordnat fisk. i Göta hovr. Anders Thunved att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Motala fr. o. m. 1 april 1969 t. v.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 21 mars 1969 förlängt t. v. t. o. m. 30 juni 1970 förordnande för ass. i Svea hovr. Inger Källoff att bestrida göromål som ank. på bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har
    7 mars 1969 förordnat e. ass. i Göteborgs rr Leif Börjesson att inneha långtidsvik. på en tjänst som ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län fr. o. m. 17 mars 1969 t. v. och
    21 mars 1969 med entledigande av t.f. rådm. i rr i Gävle Lennart Cavallin från förordnande att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Kopparbergs län och Gävleborgs län förordnat tingsdom. i Gästriklands östra dga Bo Frank till ers. t. v. t. o. m. 31 dec. 1971.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 21 mars 1969 förordnat polissekr. i Västerviks polisdt Conny Åkerström att inneha långtidsvik. på polismästartjänsten i Vimmerby polisdt t. v.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 14 mars 1969 antagits Åke Lindstedt, Göteborg, Bengt Hüttner, Oskarshamn, och Jan Carlson, Stockholm.

 

Trycklov 12/5 1969.