Domarkurs i Perugia. Under första hälften av september 1969 anordnas av Centro Internazionale Magistrati »Luigi Severini» en kurs för domare i Perugia. Årets kurs är den sextonde i ordningen, och det är således en väletablerad tradition som man nu fullföljer. Kursämnet är denna gång »Den rättsliga bedömningen av transplantationer och förfoganden över människokroppen».
    Man är vid Centro Internazionale Magistrati angelägen om att någon svensk domare deltar i årets kurs, och man har förklarat sig villig att erbjuda en svensk deltagare ett stipendium, som täcker kostnaderna för uppehället i Perugia under hela kurstiden. Denne deltagare bör behärska franska eller italienska språket, och det förväntas, att han före den 30 april 1969 på ett av dessa språk utarbetar en redogörelse för svensk rätts hållning till de frågor som skall behandlas under kursen.
    Den som är intresserad av att komma i åtnjutande av detta stipendium kan lämpligen vända sig till sekreteraren i Sveriges domareförbund, departementsrådet L.-E. Tillinger, Stora Nygatan 2 B, Fack, 103 10 Stockholm 2 (tel. 23 66 60), som är beredd att förmedla kontakten med Centro Internazionale Magistrati. H. D-s