Gustaf Julius Emanuel Håkansson avled 6 sept. 1968. Han var född i Östersund 25 nov. 1879, avlade stud.ex. 1900, och hovr.ex. i Uppsala 1905. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1929.

 

Enar Lars Eckerberg avled 7 sept. 1968. Han var född i Kungsör 28 juli 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1933 och hovrättsråd 1938. Han tjänstgjorde från 1934 som sakkunnig i socialdep. och blev t.f. expeditionschef där 1939. 1940 blev han kanslichef i industrikommissionen,1941 rättsavdelningschef i finansdep., 1942 statssekreterare i handelsdep. och 1945 i kommunikationsdep. Han utnämndes 1947 till regeringsråd.

 

Erik Gabriel Eriksson Leijonhufvud avled 13 sept. 1968. Han var född i Stockholm 14 jan. 1893, avlade stud.ex. 1911 och jur.kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1924 och hovrättsråd 1932. Han tjänstgjorde i nedre justitierevisionen från 1928 och blev revisionssekreterare 1933. 1936 utnämndes han till häradshövding i Västra Göinge domsaga.

 

Tord Carl Johan Sandström avled 16 nov. 1968. Han var född i Söderhamn 29 mars 1894, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som e. o. assessor i Svea hovrätt samt förordnanden som t.f. häradshövding blev han 1932 häradshövding i Gällivaredomsaga och 1943 i Mellansysslets domsaga.

 

John Emanuel (Manne) Nikolaus Ulander avled 10 dec. 1968. Han var född i Nätra, Västernorrlands län, 29 okt. 1896, avlade stud.ex. 1915 och jur.kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Göta hovrätt inträdde han vid rådhusrätten i Norrköping, där han blev rådman 1947.

 

Karl Einar Valdemar Ristedt avled 12 dec. 1968. Han var född i Mjälldrunga, Älvsborgs län, 5 mars 1895, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Falköping och från 1927 i Mariestad. Han blev led. i samfundet 1926.

 

Sven Ernst Henrik Themptander avled 13 dec. 1968. Han var född i Stockholm 2 maj 1932, avlade stud.ex. 1951 och jur. kand.ex. i Lund 1956. Efter tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt ägnade han sig åt advokatverksamheti Stockholm. Han blev led. i samfundet 1962.