Dödsfall 739Tage Bernhard Bertoldy avled 16 dec. 1968. Han var född i Södra Åby, Malmöhus län, 24 aug. 1887, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Lund 1915. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1943.

 

Carl Hegardt avled 7 jan. 1969. Han var född i Göteborg 2 febr. 1896, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919. Efter tingstjänstgöringtjänst gjorde han vid Göteborgs rådhusrätt, där han blev rådman 1937 och ordf. på avd. 1947.

 

Einar Leonard Nicolaus Thorén avled 29 jan. 1969. Han var född i Stockholm 9 febr. 1892, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Stockholm 1918. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1939.

 

Hardy Göransson avled 16 febr. 1969. Han var född i Augerum, Blekinge län, 27 juni 1894. Efter fil. kand.ex. i Lund 1917 ägnade han sig åt verksamhet inom fångvården. Han var bl. a. föreståndare för Stockholms stadsskyddshem på Skrubba och direktör för alkoholistanstalten på Venngarn. Åren 1936—60 var han överdirektör och chef för fångvårdsstyrelsen. Han tillhörde första kammaren 1948—55 och har haft en rad offentliga uppdrag. Åren 1949—59 var han ordförande i Svenska kriminalistföreningen.

 

Carl Fredrik Bohnstedt avled 23 febr. 1969. Han var född i Stockholm 16 nov. 1888, avlade mogenhetsex. 1906 och jur. kand.ex. i Uppsala 1917. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1921.

 

Arthur Oscar August Wadström avled 13 mars 1969. Han var född i Göteborg 29 aug. 1872, avlade mogenhetsex. 1892 och hovr.ex. i Uppsala 1896. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid Göteborgs rådhusrätt, där han blevrådman 1919 och ordf. på avdelning 1933.

 

Nils Johan Berlin avled 26 mars 1969. Han var född i Stockholm 27 aug.
1888, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Uppsala 1912. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt och justitiedepartementet blev han t. f. revisionssekreterare 1924 och hovrättsråd i hovrätten 1928. 1929 utnämndes han till borgmästare i Gävle.

 

Axel Bernhard Gottfrid Möller avled 31 mars 1969. Han var född i Ilstorp, Malmöhus län, 29 juni 1901, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Lund 1924. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1937. Han blev t. f. revisionssekreterare 1941 och hovrättsråd i hovrätten 1944.

 

Lars Emanuel Johansson avled 20 april 1969. Han var född i Järna, Kopparbergs län, 3 mars 1885, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Uppsala 1912. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid rådhusrätten i Eskilstuna, där han blev rådman 1920.

 

Ernst Johan Huss avled 24 maj 1969. Han var född i Sundsvall 21 juli 1889, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Uppsala 1914. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid rådhusrätten i Sundsvall, där han blev rådman 1928. Efter 1959 har han tjänstgjort vid JO-expeditionen.