742 PersonalnotiserRiksdagens utskott. Riksdagens första lagutskott har 22 april 1969 förordnat bitr. sekr., ass. i hovr. för Västra Sverige Ove Lindh att vara utskottets sekr.och ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Lennart Persson att vara bitr. sekr. hos utskottet, båda fr. o. m. 1 okt. 1969.

 

Sveriges advokatsamfund. Till ledamöter har 11 april 1969 antagits Helmer Persson, Sthm, Lennart Rehle, Gävle,  Sten Ericsson, Halmstad, Ralf Henriksson och Tord Yngve T:son Krokström, Hudiksvall, Mats Hedelin, Lund, Claes Felländer och Lars-Henrik Tisell, Sthm, samt Ulf Strandmark, Umeå.

 

Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var i april 1969 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

Svea hovrätt
I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden E. Backman, v. ordf., och J.Gyllenswärd*, assessorerna Ylva Häckner-Gille och E. Weman.
    II avd.: lagmannen Y. Linder, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och H.Bergqvist*, adj. led. G. Dufwa, S. Leander och P. Östlin.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, assessorerna L.-G. Åsbring och L. Å. Beckman.
    IV avd.: hovrättsråden S. Nordell, ordf., E. Beskow, v. ordf., och A. Åslund*, assessorerna Birgitta Karlholm, L. Aspegren och Brita Swan.
    V avd.: lagmannen R. Pihl, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och
    E. Linder, adj. led. A. Sanmark och R. Nöteberg.
    VI avd.: hovrättsråden K. Ericsson, ordf., J. Victor, v. ordf., E. Larsson*och J. Oldin, assessorn Ingegerd Sarman.
    VII avd.: lagmannen C.-A. Durling, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och S. Ekberg*, e. rådmannen Gunnel Lännergren och adj. led. I. Gunnarson.
    VIII avd.: lagmannen P.-E. Fürst, hovrättsråden I. Weidenhaijn, v. ordf.,och F. Palmér, assessorerna Ann-Mari Tengström* och Ulla Ljunggren-Thedéen.
    IX avd.: lagmannen A. Ribbing, hovrättsråden C.-F. Hadding*, v. ordf.,och E. Heyman, assessorn A. Andersson och adj. led. H. Jusélius.
    X avd.: lagmannen B. Sandström*, hovrättsråden Å. Sahlquist, v. ordf.,och A. Elowson, assessorn A. Fröhling och adj. led. I. Hägglund.
    XI avd.: lagmannen I. Jönsson, hovrättsråden G. Wessman*, v. ordf., och L. Wilhelmson, assessorn B. Jansson och adj. led. L. Lunning.
    XII avd.: hovrättsråden E. Ameln, ordf., H. Nordström*, v. ordf., och I.Hollbeck, assessorn C. Borlind och adj. led. L. Levin.

 

Vattenöverdomstolen
I avd.: lagmannen N. Jansson*, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorerna J. Ericson, S. Westberg och K.-G. Fogelkvist, adj. led. U. af Klintberg och L. K. Beckman.
    II avd.: lagmannen I. Ahlström, hovrättsråden A. Nordin*, v. ordf., och F. Andrén, assessorerna I. Tengström och B. Magnusson, adj. led. C. Svanström, B. Hedman och S. Laurén.

 

Göta hovrätt
I avd.: presidenten N. E. Åqvist, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., P. G.Blomdahl och S. Löwendahl*, assessorn Göran Stigenberg, adj. led. M. Bengtsson och C. Odencrants.
    II avd.: lagmannen B. Höijer*, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., N. Sönnerby, L.-E. Cronholm, assessorerna U. Sterner och U. Bergenstråhle.
    III avd.: lagmannen G. Ekblad, hovrättsråden K. Ahlbom*, v. ordf., K. Lüning, F. Lindstam, adj. led. B. Westerberg och S. Hansson.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge
I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden C. Bergström, v. ordf., H. Schunnesson, B.-E. Åhberg och O. Nelander* samt adj. led. Ingrid Berg och J.-I. Svensson.
    II avd.: lagmannen H. Moberg, hovrättsråden H. Nordholm, v. ordf., P.Ryding och J. E. Elliot* samt adj. led. U. Lehammar och T. Lundequist.

 

Personalnotiser 743    III avd.: lagmannen I. Bladh, hovrättsråden I. Bodewall, v. ordf., G.Ohlsson och Å. Åhström*, assessorn R. Håkansson och adj. led. V. Nilsson.

 

Hovrätten för Västra Sverige
    I avd.: hovrättsråden Å. Bonge*, ordf., L.-G. Lindencrona, v. ordf., C. J.Johansen och L.-I. Thorleif, assessorn R. Liljeqvist, fiskalen C. Henrikson.
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v. ordf., O. Thulin och O. Herlin, adj. led. P.-D. Sjögren, fiskalen P. H. Adrian.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden S. Ekblom*, v. ordf., B.Erichs och B. Helling, assessorn i Göteborgs rådhusrätt A. Gustafsson.
    IV avd.: presidenten G. Lagergren, hovrättsråden B. Arnold, v. ordf., L.Öhrbom* och S. Arning, assessorerna W. Jarnevall och G. Norrsell.

 

Hovrätten för Nedre Norrland
I avd.: presidenten Å. von Schultz, hovrättsrådet I. Henkow*, v. ordf., assessorerna Stina Zackari, L. Wesström och J. Jonsson.
    II avd.: lagmannen F. Nyquist*, hovrättsrådet S.-E. Ellmén, v. ordf., assessorerna T. Andersson och N. Sjölander samt adj. led. B. Eliasson.

 

Hovrätten för Övre Norrland
I avd.: lagmannen S. Ohlsson*, hovrättsråden N. Lindroth, v. ordf., Ingrid Andersson och L. Böhme samt adj. led. J. Leche och R. Wallström.
    II avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden S. Bramsjö*, v. ordf.,B. Lid, C. O. Meurling och B. Vallgårda samt assessorn G. Arfwidsson.