Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1969 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: lagmannen I. Ulveson (lagrådet); hovrättsråden S.-E. Bergstrand (exp.chef/rättschef handelsdep.), M. Bäärnhielm (jordbr.dep.), L. Delin (gruvrättsutr.), G. Dyrssen (utr. f. översyn av vattenlagen), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), B. Erneholm (kansliråd jordbr.dep.), E. Hellner (exp.chef komm.dep.), Ingrid Hilding (tf exp.chef soc.dep.), E. Holmberg (just.dep.), B. Holmquist (rättschef komm. dep.), P. Hylander (byråchef hos JK), P. Ihrfelt (finansdep.), I. Lekman (rättschef jordbr.dep.), A. Loheman (aktiebolagsutr.), T. Löwbeer (rättschef utbildn. dep.), N. Mangård (socialutr.), S. Mejegård (växtförädlingsskyddsutr.), B. Mollstedt (fideikommissnämnden), G. Petrén (stf JO), Å Sundquist (omb.man f. näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), G. Thyresson (stf JO), L.-E. Tillinger (dep.råd just.dep.) och I. Wallenberg (pres. högsta restitutionsdomst. i Berlin), assessorerna H. H. Abelin (finansdep.), H. Anderberg (tf rev.sekr.), S. Beling (tf rev.sekr.), R. Berggren (rättschef inr.dep.), Gunvor Bergström (kansliråd just.dep.), Gunvor Bexelius (riksd. allm. beredn.utsk.), A. Bouvin (just.dep.), S. Brink (riksd. III lagutsk.), T. Cars (byråchef hos RÅ), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), N. Dahlborn (just.dep.), P.G. Dahlman (riksd. konst.utsk.), H. Danelius (just.dep.), S. Edlund (tf rev.sekr.), G. Ekman (kansliråd utbildn.dep.), A. Ekström (köplagssakk.), J.-M. Erfors (tf rev.sekr.), L. Groll (riksd. konst.utsk.), G. Gråberg (grundlagberedn.), I. Gullnäs (exp.chef just.dep.), G. Hallmo (utbildn.dep.), A.Hedström (aktiebolagsutr.), T. Hellners (just.dep.), G. Hermanson (butiks etabl.utr.), S. Holstad (just.dep.), C.-O. Håkansson (tf rev.sekr.), B. Hårdefelt (civildep.), P. Jermsten (just.dep.), L. Jonson (handelsdep.), A.Knutsson (just.dep.), O. Köhl (utbildn.dep.), B. Lambe (hos JK), S. Larsson (just.dep.), C. Lidbom (rättschef just.dep.), J. Lind (just.dep.), G. Lindaf Hageby (komm.dep.), L.-E. Lindmark (industridep.), G. Ljungberg (integritetsskyddskomm.), P. C. Lundbergh (byråchef vid riksd. ombudsmannaexp.), K. Malmgren (kansliråd finansdep.), B. Malmström (domst.komm.), N. Mannerfelt (tf rättschef just.dep.), B. O. Melin (inskr.komm.), H. Montgomery (lagberedn.), J. Mueller (kansliråd utbildn.dep.), P. von Möller (utr. f. översyn av vattenlagen), S.-E. Nilsson (statsråd), U. Nordenson (dep.

 

744 Personalnotiserråd just.dep.), B. G. Nordström (riksd. ombudsmannaexp.), Böret Palm (kansliråd komm.dep.), H. Palmcrantz (riksd. ombudsmannaexp.), E. Persson (bitr. chef för allm. jur.avd. inom EFTA), L. Persson (riksd. ombudsmannaexp.), E. Pontén (naturvårdsverket), O. Rainer (statssekr. just.dep.), Helga Rossipal (just.dep.), C. Rune (sjölagskomm.), B. Rydin (lagberedn.), M. Sjöberg (rättschef statsrådsberedn.), L. Sjöstedt (sjömanslagskomm.), H.-O. Stark (tf dep.råd just.dep.), G. Sterzel (expropr.utr.), C.-E. Sturkell (soc.dep.), H. Svahn (riksd. III lagutsk.), S. Synnergren (just.dep.), G.Sönnerhed (inskr.komm.), H. Tjernberg (utlänningsutr.), L. Tottie (just.dep.), O. Tranell (stf näringsfrihetsombudsman), G. Wahlgren (dep.råd finansdep.), A. Wallén (exp.chef/rättschef industridep.), S. Wickbom (kansliråd komm.dep.), A. Wigelius (dep.råd just.dep.), B. Voss (kansliråd komm.dep.), H.-Å. Wängberg (byråchef hyresrådet), S. Vängby (familjerättskomm.) och G. Zetterquist (aktiebolagsutr.), fiskalerna U. Bernitz (studier), B. Dufwa (studier), S. Edling (arbetsdomst.), G. Erenius (studier), H. Fogelberg (förs.domst.), O. Hertzman (näringsfrihetsrådet), B. Lindén (just.dep.), Å. Lundborg (just.dep.), S. Magnusson (statsrådsberedn.), T. Nilsson (just.dep.), P. Nyqvist (arbetsdomst.), T. Ouchterlony (Europarådets komm. för de mänskl. rättigheterna) och I. Rexed (studier).

 

    i Göta hovrätt: hovrättsrådet T. Landahl (just.dep.), assessorerna J. Heuman (lagberedn.), A. Nordenadler (skattestrafflagutr.), G. Torgils (komm.dep.), P. Sandström (komm. för lagstiftn. om yttrande- och tryckfrihet), S. Heurgren (sakk. f. utredn. av form. f. förbättrad inf. och vidgat samarb. mellan företag och samhälle), H. Olsson (FN-lagkomm.), P. Baagce (just.dep.), L. Hedberg (hos JK), E. Strömbäck (skadeståndskomm.), B.Werner (just.dep.), J. Hultgren (just.dep.), S. Iversen (trafikmålskomm.), Ulla Stigenberg (ensk. ang.), S. Wenker (jordbr.dep.) och H. Hedvall (bygglagutredn.), fiskalerna L. Åhlén (polisutredn.), T. Thyblad (riksd. ombudsmannaexp.), S. Englund (just.dep.) och J. Jörgenssen (ensk. ang.).
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet G. Danielson (rättschef soc.dep.), assessorerna E. Holmberg (grundlagberedn.), I. Lindh (centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden), N. O. Wentz (kansliråd just.dep.), B. Wilhelmsson (pensionsförsäkringskomm.), L. Ekberg (riksd. II lagutsk.), J. Johnsson (bilskatteutr.), B. Gustafson (tf rev.sekr.), S. Ramkull (just.dep.), Margareta Paulsen (kriminalvårdskomm.), E. Aspelin (fylleristraffutr.), I. Cosmo (inrikesdep.), N.-E. Nelfelt (tf rev.sekr.), Karin Ringberg (just.dep.), E. Gabrielsson (finansdep.), A. H. Olsson (bilregisterutr.), Karin Bredberg-Olsson (just.dep.), C. H. Bergh (grundlagberedn.) och L. Persson (riksd. II lagutsk.), fiskalerna L. Pålsson (docent), G. Grenfors (riksd. II lagutsk.), K.-I. Rundquist (soc.dep.), P. Falk (studier), H. Wranghult (avd.dir. rikspolisstyr.) och L. Bäckmalm (åkl. mynd. i Malmö).
    i hovrätten för Västra Sverige: lagmannen S. Jungefors (skattestrafflagutredn.), hovrättsråden E. Borglund (just.dep.), K.-G. Lindelöw (I kamm. sekr.) och Å. Widding (finansdep.), assessorerna L. Ljunggren (exp.chef försvarsdep.), O. Börjeson (dep.råd just.dep.), C.-G. Källner (tf dep.råd inrikesdep.), Å. Ihrfelt (just.dep.) A. Wijkström (just.dep.), O.Lindh (riksd. I lagutsk.), A. Ligner (komm.dep.), B. Orrhede (just.dep.), A. Stendahl (finansdep.), B. Karlsson (just.dep.), T. Gregow (sekr. i lagberedn.) och E. Neergaard (komm.dep.), fiskalerna T. Huldén (just.dep.), I. Lindqvist (just.dep.), E. Tersmeden (riksd. ombudsmannaexp.) och P. Å. Wetterqvist (ensk. ang.).
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden E. Nyman (överdir. krim.vårdsstyr.), G. Steen (civildep.), C. Nordström (dep.råd komm.dep.), L. Landh (expropr.utr.) och O. Nordström (just.dep.), assessorn C.-I. Skarstedt (försvarsdep.).
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden S. Marcus (rättschef försvarsdep.) och T. Löfstedt (dep.råd just.dep.), assessorerna G.Normark (chefsjurist avtalsverket), Å. Weidstam (just.dep.), P.-E. Nilsson (just.dep.), C. Ljungström (komm.dep.) och B. Sjöberg (soc.dep.), fiskalerna Å. Hane Weijman (ensk. ang.) och Gunilla Polland (ensk. ang.).