Personalnotiser 745Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1968 har fiskalsförordnande meddelats för
    i Svea hovrätt: J. Annell, N.-O. Berggren, J. Bjerlöw, Anitha Bondestam, C. Brahme, S. Bragnum, G. Carstensen, R. Dahlgren, C.-G. Djurberg, H. Dryselius, H. Fogelberg, D. Forsselius, H. Hedberg, E. Hellström, J. Holgersson, S. Janvid, J. Josefsson, C.-W. Liljencrantz, B. Lövén, L. Meyer, T. Nilsson, S. Norberg, A. Nyberg, C. R. Nyström, H. Pettersson, S. Peterson, P. Prom, J. Risshytt, L. Rubenson, O. Sköllerholm, S. Stenström, J. Stålhand, J.-O. Swahn, Mona Tjulander, P. Urell och J. Vilgeus;
    i Göta hovrätt: Å. Holm, I. Sundén, C. Lindström, L. Jemtelius, B. Thelander, L. Thörn, H. Weltenius, K. Bülund, J.-Å. Jakobsson och L. Börlin;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: U. Stenefeldt, K. Mattsson, B. Nilsson, B. Svartbeck, Bodil Hulgaard, Christina Omander, C. Eklundh, Agneta Ohlsson och B. Axelsson;
    i hovrätten för Västra Sverige: B. Lundberg, H. Schannong, L. Wester, P. Å. Wetterqvist, C.-O. Lindberg, G. Berell och J. Wetterberg;
    i hovrätten för Nedre Norrland: L. Meyer, Agneta Sjöberg och B.-Å. Nilsson;
    i hovrätten för Övre Norrland: G. Sjöblom, Gunilla Polland och G. Norberg.

 

Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1969 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: Chr. Wibling (bitr. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol), B. Egenvall (JO-ämb.), L. Wasteson (byråchef hos JK), U. Lindquist (komm.dep.), B. Isacson (e. rådman vid Sthms rrtt), S. Holmbergh (byråchef hos RÅ), J. Ljungar (just.dep.) och I. Schlyter (tf tingsdomare i Östra och Medelsta domsaga). Av de 27 ord. rev.sekr. var 18 i tjänst och 1 ämbete vakant.
    Som tf rev.sekr. tjänstgjorde rådmannen E. Markstad (Göteborgs rrtt), tingsdomaren J.-E. Jagander (Vättle, Ale och Kullings domsaga), assessorn S. Edlund (Svea), tingsdomaren P. Grünler (Västerbergslags domsaga), hyresrådet B. Sederblad (hyresnämnderna för Sthms län, Uppsala län och Gotlands län), tingsdomaren K. Alsterlund (Gällivare domsaga), tingsdomaren P. O. Marke (Luleå domsaga), assessorn H. Anderberg (Svea), assessorn B. Wessman (Göteborgs rrtt), assessorn B. Gustafson (Skåne och Blekinge), tingsdomaren C. F. von Zweigbergk (Svartlösa domsaga), särsk. inskrivningsdomaren V. Nordström (Sollentuna och Färentuna domsaga), hyresrådet G. Gyllenram (hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohuslän samt Älvsborgs län), assessorn J.-M. Erfors (Svea), assessorn S. Beling (Svea), assessorn C. O. Håkansson (Svea), assessorn N.-E. Nelfelt (Skåne och Blekinge) samt assessorn T. Lindelöf (rrttn i Malmö).

 

Juridiska examina andra halvåret 19681

 

Dag Namn, nation                  Födelsedag och -ort                    Studentex. (dag och ort) 

Juris licentiatexamen 

Uppsala universitet 

16/10 Jareborg, Nils,2 Uppl      20/3 38 Jämsjö,               3/5 58 Karlskrona 

                                                                         Blekinge 1. 

Lunds universitet

24/10 Roos, Carl Martin, Kr     15/5 41 Lund                     30/4 59 Malmö

 

1 På grund av platsbrist nödgas SvJT fr. o. m. år 1969 upphöra att införa notiser om lägre juridiska examina. Detta är alltså sista gången sådana notiser förekommer. Red.

2 Jur. kand.ex. Lund 5/12 63.

 

746 PersonalnotiserDag Namn, nation                            Födelsedag och -ort                                Studentex.                                                                                                                                    (dag och ort) 

Juris kandidatexamen 

Uppsala universitetet 

18/7 Carlbom, Gunnar, Vg          21/3 41 Alingsås                          7/5 62 Alingsås 

8/8 Hellbacher, Ulf, V.-D              3/3 43 Sthm                              16/4 62 Uppsala 

12/8 Berg, Ulf, Norrl                    10/3 41 Umeå                                    2/5 61 Umeå 

23/8 Byrnäs, Gudrun, Norrl       8/5 43 Örnsköldsvik         9/5 62 Örnsköldsvik 

4/9 Bäck, Lennart, Vg                 29/3 41 Lidköping                  26/4 63 Lidköping 

4/9 Wikström, Lars, Norrl          6/4 43 Uppsala                              30/4 62 Umeå 

10/9 Pohl, Jerker, S.-N                  1/8 41 Malmö                            25/4 61 Uppsala 

11/9 Forsström, Thommy, Uppl.  21/3 44 Sthm                             4/5 63 Uppsala 

18/9 Schönewald, Peter, Ög           1/8 43 Sthm                     20/4 64 Norrköping 

19/9 Chambert, Fredrik, Skl.         25/7 41 Norrköping             12/5 62 Finspång 

30/9 Prevéus, Jan, Uppl                 19/11 42 Uppsala                    16/4 62 Uppsala 

30/9 Wingård, Ingemar, St            6/9 44 Solna                               30/4 62 Sthm 

7/10 Ganting, Birgitta, Uppl          20/3 40 Sthm                         14/5 59 Uppsala 

10/10 Knöstad, Björn, Vrl                5/3 43 Karlstad                          4/5 63 Arvika 

15/10 Söderberg, Staffan, Vg          23/9 42 Ulricehamn                  17/4 62 Borås 

15/10 Sandberg, Birgitta

f. Ekenman, Skl.                                  28/4 41 Sthm                              13/5 61 Sthm 

15/10 Tibbling, Patrik, Ög.               16/5 45 Uppsala                    17/6 64 Uppsala 

16/10 Kihlgren, Ingegerd

f. Abrahamsson, Vrl                           1/3 42 Sthm                         26/4 61 Göteborg 

17/10 Göthlin, Lars, S.-N.                9/7 43 Flen                            4/5 62 Strängnäs 

21/10 Levén, Staffan, Gbg               5/12 44 Mölndal                  23/4 63 Göteborg 

30/10 Mothander, Björn, G.-H.    23/5 44 Göteborg                        24/4 63 Sthm 

5/11 Carlsson, Henning, Norrl      13/6 40 Umeå                             25/4 60 Umeå 

7/11 Lundholm, Lars, Vrl                27/6 44 Hagfors                       8/5 64 Hagfors 

15/11 Möller, Mats, Norrl                20/6 39 Höör                     27/4 60 Östersund 

25/11 Asplund, Daniel, Vg               30/10 45 Nora                        30/4 63 Sigtuna 

29/11 Hemmingsson, Lars, Vg        7/5 42 Östersund                       11/5 63 Skara 

9/12 Fagerlind, Magnus, S.-N        5/11 43 Örebro                           6/5 63 Örebro 

9/12 Egerstedt, Olof, Norrl              13/12 44 Skellefteå               3/5 63 Skellefteå 

10/12 Viklund, Lars, St.                    18/5 43 Sthm                              17/4 62 Sthm 

10/12 Hagman, Åke, S.-N                17/9 40 Örebro                    6/5 60 Eskilstuna 

10/12 Westerlund, Staffan, Skl        5/3 42 Sthm                         26/4 60 Uppsala 

11/12 Cederberg, Lars, Norrl           2/7 40 Solna                      5/5 60 Norrköping 

18/12 Lundh, Göran, Skl                  16/2 41 Sveg                       25/4 61 Östersund 

19/12 Fergenius, Torbjörn, S.-N     1/10 43 Eskilstuna            11/5 63 Eskilstuna 

19/12 Örlenstedt, Harry, Vg            21/7 43 Önum,                   25/4 63 Lidköping

                                                                 Skaraborgs 1.

19/12 Magnusson, Stig, Norrl         15/8 43 Hammerdal          24/4 63 Sundsvall 

19/12 Björklund, Bengt, Uppl          4/2 42 Vittinge                     8/5 63 Enköping 

19/12 Eriksson, Jan, S.-N                 4/9 41 Ljusnarsberg         28/4 64 Nyköping 

20/12 Ulmander, Jan, Sml.             17/3 41 Jönköping               9/5 61 Jönköping

30/12 Nyberg, Jan, V.-D.                25/2 37 Västerås                   10/5 58 Västerås 

30/12 Lindberg, Håkan, Uppl.       22/6 41 Uppsala                    27/4 60 Uppsala 

Lunds universitet 

1/7 Westdahl, Heléne, Gb.               25/5 43 Kalmar                    16/4 62 Göteborg 

1/7 Lundgren, Bertil, Vg.                  9/9 39 Borås                               14/5 59 Borås 

1/7 Williamsson, Sture, Gb              9/9 41 Göteborg                  26/4 61 Göteborg 

1/7 Håkansson, Göran, Ssk             8/8 43 Lund                               30/4 62 Ystad 

1/7 Åkesson, Karin, Ld                     30/5 39 Sthm                   21/5 57 Landskrona 

3/7 Bärthel, Klaus, Vrml                   5/4 43 Gera,                      30/4 63 Uddevalla 

                                                                  Thüringen 

3/7 Erlanson, Aina, Gb                     1/1 45 Lund                                  20/4 63 Lund

3/7 Wulff, Eskil, Mlm                       2/4 38 Malmö                             29/4 59 Sthm 

15/7 Ström, Lars-Erik, Gb              1/4 40 Göteborg                   27/4 60 Göteborg 

13/8 Waxegård, Frank, Ld             8/6 44 Eksjö                                 19/4 63 Lund 

13/8 Söderberg, Lars, Ög.               1/12 42 Linköping               26/4 61 Västervik 

20/8 Hagard, John, Gb.                  14/4 43 Göteborg                 18/4 62 Göteborg

 

Personalnotiser 747Dag Namn, nation                         Födelsedag och -ort                                   Studentex. 

                                                                                                                        (dag och ort) 

3/9 Krokstade, Hans-Olof, Ssk.          5/11 43 Visby                          12/5 62 Visby 

3/9 Melkersson, Erik, Gb                  24/4 38 Göteborg              13/5 58 Göteborg 

3/9 Adell, Gunnar, Kr                       19/6 45 Jönköping          20/4 64 Jönköping 

4/9 Ivarsson, Gösta, Sm.                 13/2 42 Västervik                27/4 63 Vetlanda 

17/9 Eklund, Björn, Ld.                    23/5 43 Sthm                              18/4 62 Lund 

24/9 Orton, Frank, Mlm.                 13/9 42 Malmö                        26/4 61 Malmö 

24/9 Munck af Rosenschöld,

HenrikSm.                                            10/3 44 Sthm                     30/4 62 Ljungby 

27/9 Erling, Gotthold, Ld.                   6/4 40 Lund                             12/5 58 Lund 

27/9 Hafström, Marie, Vrml             12/12 44 Sthm                          19/4 63 Lund 

7/10 Nissén, Jan, Hld                          4/8 45 Halmstad             25/4 64 Halmstad 

7/10 Mannergren, Louise,

Sm                                                           18/3 44 Jönköping            7/5 62 Jönköping 

18/10 Heuman, Sigurd, Gb               25/11 43 Halmstad           23/4 63 Göteborg 

24/10 Andersson, Hans-Förgen,

Vg                                                             5/7 44 Falköping            8/5 63 Trollhättan 

24/10 Lundström, Lars, Gb              15/2 43 Göteborg                 11/5 63 Kungälv 

4/11 Andersson, Hans, Mlm             23/1 43 Lund                          26/4 63 Malmö 

4/11 Hedberg, Guy, Gb.                     25/6 39 Lund                        6/5 59 Göteborg 

4/11 Orremo, Bengt Uno, Ssk.         12/10 42 Karlstad            26/4 62 Trelleborg 

4/11 Attner, Rolf, Ög.                         19/5 44 Lund                              10/5 63 Visby 

18/11 Thorén, Bo, Hld                        29/6 42 Karlshamn            8/5 63 Halmstad 

22/11 Alhem, Sven-Erik, Mlm.          5/4 42 Malmö                        16/4 62 Malmö 

26/11 Hagman, Sten-Olof Gb.          29/7 43 Göteborg              26/4 62 Göteborg 

26/11 Brydolf, Stig, Mlm                    5/5 36 Lund                              2/5 57 Malmö 

26/11 Ossmer, Kristina, Hb.              7/7 43 Sthm                  23/4 63 Landskrona 

27/11 Ljungberg, Claë, Vg.                6/4 45 Alingsås                14/12 64 Värnamo 

27/11 Bengtsson, Hans, Vg.              4/4 42 Borås                                8/5 63 Borås 

27/11 Nilsson, Jan, Gb                       7/7 40 Norra Råda            30/4 59 Göteborg 

29/11 Sunö, Ann-Mari, Klm.          12/5 45 Kalmar                          5/5 64 Kalmar 

2/12 Ottosson, Jörgen, Hb.            25/5 43 Perstorp                     10/5 63 Klippan 

5/12 Främby, Thomas, Vrml.        18/2 43 Sthm                                13/6 61 Sthm 

5/12 Alhem, Katarinaf. Gorthon,

Gb.                                                       28/11 41 Sthm                        17/4 62 Göteborg 

5/12 Bolander, Bengt, Ld.              19/12 42 Sthm                             11/12 62 Lund 

5/12 Axelsson, Agneta, Vg             25/9 45 Karlskoga                  20/4 64 Alingsås 

5/12 Althin, Peter, Ld                      6/11 41 Lund                                    2/5 61 Lund 

11/12 Håkansson, Lars-Erik,

Mlm                                                   14/9 44 Malmö                            15/5 64 Malmö 

11/12 Gabrielsson, Lennart,

Vg                                                     7/10 43 Dalsjöfors               22/4 63 Ulricehamn 

11/12 Jisborg, Magnus, Sm.       27/5 40 Växjö                                     9/5 61 Växjö 

11/12 Anderberg, Håkan, Ssk.   19/6 40 Sthm                                  30/4 62 Ystad 

11/12 Bergstrand, Magnus,

Vrml                                                 22/4 42 Örebro                              4/5 62 Örebro 

11/12 Kjell, Göran, Ssk.               24/7 41 Trelleborg                 30/4 62 Trelleborg 

18/12 Olofsson, Dag, Hb            14/3 42 Ängelholm                  9/5 62 Ängelholm 

18/12 Söderling, Bo, Sm.            14/6 40 Uppsala                          7/5 60 Vetlanda 

18/12 Nordborg, Kjerstin,

Mlm                                                 22/10 44 Kalmar                          26/4 63 Malmö 

18/12 Eriksson, Anders,

Mlm                                                 1/6 44 Sthm                                   26/4 63 Malmö 

18/12 Hansson, Lennart,

Vg                                                   20/7 43 Varberg                         27/8 64 Göteborg 

18/12 Lindkvist, Staffan,

Sm                                                 24/11 43 Jönköping                 24/4 63 Jönköping 

18/12 Gunnhagen, Göran,

Ög                                                23/4 44 Falkenberg                    24/4 63 Linköping 

19/12 Billing, Per, Sm.            25/5 44 Jönköping                     24/4 63 Jönköping 

19/12 Malmgren, Bengt,

Mlm                                            11/9 44 Malmö                                   27/4 63 Malmö 

20/12 Goldmarck, Kenneth,

Ög.                                              10/3 43 Motala                             14/5 64 Linköping 

20/12 Lindstén, Ingrid,

Sm.                                             10/5 44 Landskrona                       9/5 63 Södertälje 

20/12 Schinzel, Lennart,

Ld.                                              14/10 41 Malmö                                       9/4 62 Lund 

20/12 Fagerholm, Anne-Charlotte,

Ld.                                              29/5 43 Malmö                                         9/5 63 Lund
 

Stockholms universitet

1/7 Holmgren, Leif                       21/4 41 Sthm                                              13/5 61 Sthm 

1/7 Landerholm, Margareta   2/9 43 Södertälje                         7/5 62 Södertälje 

1/7 Lindqvist, Leif                     15/9 43 Solna                                        16/4 62 Sthm

 

748 PersonalnotiserDag Namn, nation                           Födelsedag och -ort                                Studentex. 

                                                                                                                      (dag och ort) 

26/8 Falk, Per-Axel                     23/8 42 Sthm                                    17/4 62 Sthm 

29/8 Falkenberg, Eva                  8/4 43 Sthm                                       2/5 63 Sthm 

29/8 Svensson, Kerstin              23/2 45 Härnösand                           63 Sundsvall 

6/9 Montan, Olle                         23/6 42 Sthm                                       5/5 62 Sthm 

10/9 Olander, Hans                    16/8 45 Hässleholm                         12/5 64 Sthm 

12/9 Lind, Göran                          1/3 39 Sthm                                        8/9 60 Sthm 

12/9 Nordström, Anders           12/10 39 Sthm                                  13/12 61 Sthm 

19/9 Nordlander, Mikael          25/5 43 Sthm                                     25/4 63 Sthm 

26/9 Winther, Christian           19/7 40 Göteborg                          30/4 60 Sigtuna 

28/9 Bexelius, Ulf                       28/10 42 Sthm                         18/4 62 Djursholm 

28/9 Koch, Lilian, f. Wiborg    26/2 28 Malmö 

7/10 Wadsten, Helena                7/6 43 Sthm                                      24/4 63 Sthm 

8/10 Ahlqvist, Ulla,

f. Andersson                                21/6 43 Sthm                                      30/4 64 Sthm 

8/10 Järnbrink, Staffan          16/1 43 Sthm                                        17/4 62 Sthm 

10/10 Köhler, Bo                        4/3 40 Sthm                                         10/5 61 Sthm 

10/10 Wunderman, Håkan     5/12 42 Sthm                                       18/4 62 Sthm 

15/10 von Scheele, Göran        7/12 41 Sthm                                        28/4 61 Sthm 

17/10 Olsson, Christer             20/12 45 Göteborg                      20/4 64 Göteborg 

18/10 Roos, Ingvar                  22/9 41 Sthm                                         10/5 61 Sthm 

19/10 Ericson, Bo                     25/8 42 Lidingö                              30/4 63 Lidingö 

5/11 Gidlund, Stig                    14/6 31 Sundsvall 

5/11 Gustafsson, Agneta,

f. Lindahl                                     1/11 41 Sthlm                                        11/5 60 Sthm 

5/11 Isaksson, Krister              25/8 25/8 44 Djursholm         24/4 63 Djursholm 

5/11 Mattsson, Bo                     21/2 42 Sundsvall                   29/4 63 Viggbyholm 

5/11 Naeslund, Christel, f. 

Strandberg                                 20/9 42 Solna                                         9/5 63 Sthm 

9/11 Welin, Christer                  1/2 41 Solna                                           4/5 62 Sthm 

14/11 Sarin, Ritva                     17/5 44 Åland                                     30/5 64 Åland 

15/11 Nilsson, Eva M                24/12 44 Sthm                                    24/4 64 Sthm 

15/11 Öhström, Ulf                    29/7 42 Sthm                                       12/5 62 Sthm 

18/11 Rusck, Yngve                    4/2 40 Sthm                          28/4 61 Saltsjöbaden 

19/11 Adlers-Lundquist, Ingar,

f. Adlers                                       20/8 42 Sthm                                       17/4 62 Sthm 

22/11 Adolfson, Monica            4/7 43 Linköping                      14/5 64 Linköping 

22/11 Eräck, Lars                     23/4 35 Kristinehamn                   13/5 57 Göteborg

22/11 van der Kwast,

Christer                                        3/6 44 Sthm                                          4/5 63 Sthm 

28/11 Bergendahl, Harald      8/12 39 Uppsala                           7/5 60 Lidköping 

28/11 Riben, Staffan                 29/10 41 Sthm                          28/4 59 Hudiksvall 

9/12 Victorin, Jonas                 17/4 39 Sollefteå                           30/4 60 Sollefteå 

10/12 Rosengren, Björn           8/1 44 Sthm                                 5/5 62 Lundsberg 

12/12 Westin, Göran                 1/11 42 Sundsvall                                26/4 61 Sthm 

12/12 Wiman, Tom                   13/2 42 Sthm                                   26/4 62 Lidingö 

14/12 Lagergren, Nane           14/10 44 Sthm                           22/4 63 Djursholm 

17/12 Bring, Ove                       25/8 43 Sthm                                       18/4 62 Sthm 

17/12 Lundin, Bo                      26/12 39 Sthm                                        3/5 60 Sthm 

17/12 Säfwenberg, Staffan    17/5 41 Sthm                                          24/4 61 Sthm 

19/12 Carlstedt, Bertil             9/12 38 Helsingfors                            27/5 59 Sthm 

19/12 Eklund, Gösta                26/4 43 Sthm                                       28/4 64 Sthm 

19/12 Löfgren, Göran               5/1 38 Piteå                                28/4 59 Linköping 

19/12 Strömberg, Eva,

f. Lithander                               27/4 40 Sthm                                        29/4 60 Sthm 

20/12 Ahldén, Göran             24/8 40 Solna                                           8/5 61 Sthm 

20/12 Burman, Astor            23/7 30 Södra Bergnäs             10/6 64 Norrköping 

20/12 Ewerlöf, Göran           28/3 44 Sthm                                           2/5 63 Sthm 

20/12 Måhl, Christer             22/1 42 Sthm                                         23/4 63 Sthm 

20/12 Stenshamn, Sten-Åke 14/2 44 Kristianstad                  2/5 63 Kristianstad 

20/12 Sundvik, Ove1               1/6 40 Sthm                                          10/12 60 Sthm

 

1 Fil. kand. ex. Sthm 15/9 65, pol. mag.ex. Sthm 18/1 66.

 

Trycklov den 27/6 1969