Häradsrätterna. K. M:t har
    6 dec. 1968 utnämnt och förflyttat tingsdom. i Norra och Södra Vedbodga Gerhard Möller till tjänsten som tingsdom. i Kristianstads dga fr. o. m. 1 jan. 1969,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Inger Schlyter att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Östra och Medelsta dga fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v.,
    13 dec. 1968 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Olof Häger och fisk.i hovr. Ulf Arrfelt att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänster i Gällivare dga fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v.,
    s. d. förordnat häradshövd. i Ångermanlands v. dga Sven Brehmer att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Sydöstra Hälsinglands dga fr. o. m. 1 febr. 1969 t. v. och tingsdom. i Ångermanlands mellersta dga Olle Palenius att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Ångermanlands västra dga fr. o. m. 1 febr. t. v. dock längst t. o. m. 31 dec. 1969,
    19 dec. 1968 förlängt fnde för fisk. i Svea hovr. Carl-Johan Carlsson att bestrida göromål som ank. på innehav. av tingsdom.tjänst i Ovansiljans dga att gälla t. v. t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat rådm. i rr i Gävle Curt Ormegard att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Gästriklands västra dga fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 dec. 1968 förordnat att vara ordf. på avd. i Stockholms rr fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1969 rådm. Åke Asp på femte avd., rådm. Erik Björkman på sjätte avd., rådm. Bengt Rönnqvist på nionde avd., rådm. Gustaf Almling på tionde avd., rådm. Maja Britta Oldin på tolfte avd. och rådm. Hans Engfeldt på femtonde avd.,
    19 dec. 1968 förlängt fndna för ass. i Stockholms rr John Westin, Ingrid von Möller, Bertil Freyschuss, Mikael af Geijerstam, Carl Gummesson och Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehav. av rådm.tjänst i rr att gälla t. v., dock längst t. o. m. 30 juni 1969,
    s. d. förordnat rådm. i Stockholms rr Karl-Erik Skarvall att vara ordf. på avd. i rr fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1969.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har
    29 nov. 1968 utnämnt fr. o. m. 1 jan. 1969 till ordf. i hyresnämnd för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län kanslichefen vid hyresnämndernas i Stockholm centralkansli Knut Bolander, t. f. bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd, ass. i Svea hovr. Sture Almerud, tingsdom. i Svartlösa dga, t. f. rev.sekr. Bo Sederblad och inskrivn.dom. i Södra Roslags dga Leif Possenius, Södermanlands län och Västmanlands län rev.sekr. Bernhard Krouthén, Värmlands län och Örebro län rådm. i rr i Örebro Lennart Wallin, Kopparbergs län och Gävleborgs län tingsdom. i Ångermanlands norra dga Torsten Dalhem, Östergötlands län t. f. rådm. i rr i Linköping, ass. i rr Sven Kjellgren, Jönköpings län och Skaraborgs län rådm. i rr i Jönköping Thor Sjöfors, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län bitr. vattenrättsdom. i Söderbygdens vd Arne Hennberg, Kristianstads län och Malmöhus län ass. i rr i Malmö Frans-Gösta Svanberg, Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län ass. i Göteborgs rr Sverker Andrén, ass. i Göteborgs rr Bror Rittri och t. f. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Gunnar Gyllenram, Västerbottens län ass. i hovr. för Övre Norrland Gösta Boysen, Norrbottens län ass. i hovr. för Övre Norrland Lars Lagerqvist
    s. d. förordnat fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v. t. o. m. 31 dec. 1971 till ers. för ordf. i hyresnämnd för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län rådm. Stig Noréus, hovrättsråden Gunnar Lindh, Erik Linder och Seved Ekberg, rev.sekr. Göran Atmer, hovrättsass. Åke Bouvin samt hovrättsass. Lennart Groll, Södermanlands län och Västmanlands län rådm. Bengt-Olof Sandin och tingsdom. Bengt-Olof Berggren, Östergötlands län t. f. borgm. Anders

 

80 PersonalnotiserTörnvall och t. f. häradshövd. Göran Åström, Jönköpings län och Skaraborgs län tingsdom. Åke Lindbohm och hovrättsass. Sixten Garström, Kronobergslän, Kalmar län och Blekinge län t. f. häradshövd. Gösta Klementsson och t. f. rådm. Olof Bremberg, Kristianstads län och Malmöhus län hovrättsrådet Gunnar Ekström, rådm. Axel Lundquist, byråchefen Torsten Jacobsson, rådm. Nils-Erik Sellert och rådm. John Matiasson, Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län f. d. rådm. Lage Samuelson, rådm. Ante Beck-Friis, rådm. Torsten Huldén, hovrättsrådet Lars Öhrbom, rådm. Lennart Dahlén och rådm. Bengt Eksell, Värmlands län och Örebro län tingsdom. Knut Alfred Rosén, Kopparbergs län och Gävleborgs län rådm. Sigvard Bjurek och ass. Lennart Cavallin, Västernorrlands län och Jämtlands länhovrättsrådet Sven-Erik Ellmén och tingsdom. Lars Herlitz, Västerbottenslän hovrättsråden Nils Bo Lid och Ingrid Andersson, Norrbottens län vattenrättsdom. Carleric Ejerdal och tingsdom. Olof Marke,
    s. d. förordnat fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v. sekr. Harry Hägerstrand att inneha en pers. tjänst som byrådir. vid hyresnämndskansliet i Stockholm för hyresnämnderna i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län, samt byråföreståndaren Gösta Miles att inneha en pers. tjänst som byrådir. vid hyresnämndskansliet i Göteborg för hyresnämnderna i Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län,
    6 dec. 1968 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i rr i Malmö Ingvar Pering att vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län fr. o. m. 1 jan. 1969,
    19 dec. 1968 förordnat rev.sekr. Sven Beckman att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län fr. o. m. 1 jan. 1969 t. v. t. o. m. 31 dec. 1971.