Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1968 hållit fem sammanträden. D. 7 mars anordnade föreningen en informationsafton om narkotikaproblemet, varvid inledningsanföranden hölls av docenten Lennart Ljungberg, hovrättsfiskalen Ingemar Rexed, polisintendenten Hjalmar Friberg, chefsåklagaren Alf Juhlin och assessorn Carl-Edvard Sturkell. D. 8 maj

 

820 Notisergjorde föreningen ett besök på Nedre Justitierevisionen, där revisionens ordförande revisionssekreteraren Anders Litzén visade lokalerna samt kåserade om tjänstgöringen vid revisionen. D. 5 juni hölls årsmöte. Efter förhandlingarna talade hyresrådet Michael von Koch om »Ett och annat om hyresmarknad, hyreslagstiftning och hyrespolitik». D. 18 nov. höll rikspolischefen Carl Persson föredrag om Sveriges förhållande till den internationella brottsligheten. D. 11 dec. hölls traditionell julsupé och talade docenten T. K. Romanu som »Nya rön inom rättsantropologin». Till mötet hade inbjudits i Stockholm tjänstgörande assessorer och fiskaler från andra hovrätter. Föreningens styrelse har under året behandlat frågor rörande fiskalsaspiranternas förhållanden även som ett antal andra aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1968/1969 utgöres föreningens styrelse av assessorn Christer Borlind, ordf., och fiskalerna Staffan Edling, v. ordf., Lars Å. Beckman, sekr., Anita Meyerson, skattm., Ann-Christine Zachrisson, klubbm., Torbjörn Nilsson, idrottsförman, Olof Bergqvist och Bo Drangel.
    Föreningen har cirka 170 medlemmar.