Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt höll sitt årsmöte d. 17 maj 1968. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1968/69 valdes assessorn Hans Hedvall, ordf., assessorn Ulla Stigenberg, v. ordf., fiskalen Stefan Idefelt, sekr. och kassaförv., samt assessorn Ulf Sterner och fiskalen Lennart Thorelli med assessorn Stig Wenker även som fiskalerna Bo L. Nilsson, Hans Weltenius och Kjell Billund som suppl.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll årssammanträde d. 9 dec. 1968. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1968/69 valdes fiskalen Måns Jacobsson, ordf., assessorn Runo Håkansson, v. ordf., fiskalen Jan Forsström, sekr. och kassaförv., samt assessorn Mari-Ann Jönsson och fiskalen Thorsten Lunderquist med assessorn Jan Bergendal samt fiskalerna Carl G. Albemark och Claes Eklundh som suppl.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1968 sammanträtt två gånger. Styrelsen har utgjorts av adj. led. Göran Norrsell, ordf., fiskalen Erik Tersmeden, v. ordf., fiskalen Henning Schannong, sekr. och kassaförv., adj. led. Erik Neergaard och fiskalen Thomas Huldén med adj. led. Rolf Liljeqvist och fiskalen Lili Wester som suppl.
    Föreningen har 58 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1968 sammanträtt två gånger. Årsmöte hölls d. 6 febr. 1968. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Gösta Boysen, ordf., och Ulf Arrfelt, sekr., samt fiskalen Johan Leche, kassaförv. Som suppl. har fungerat assessorn Svante Bergström och fiskalen Hans Heimer.
    Föreningen har 24 medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 28 mars 1968. I anslutning till detta höll prof. Jan Hellner ett föredrag om »Straff och skadestånd». Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade d. 6 mars gemensamt sammanträde med middag, varvid adv. Ragnar Gottfarb underhöll med ett kåseri med titeln »Några ord om advokatens vardag». D. 13 och d. 14 juni gjordes studiebesök på fångvårdsanstalterna i Tillberga och Hinseberg. Föreningen sammanträdde vidare d. 28 nov. och åhörde ett föredrag av jur. och fil. kand. Peter Seipel över ämnet »ADB-tekniken i juristens tjänst». D. 28 mars, d. 25 okt. och d. 28 nov. anordnades subskriberade middagar för föreningens medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Georg Ericsson, ordf., rådmannen Birger Brandt, v. ordf., rådmännen Wilhelm von Schéele och Gunvor Wegnelius, t.f. rådmannen Mikael af Geijerstam, klubbm., t.f. rådmannen Lars Gummesson, sekr. och kassaförv., samt assessorn Anna-Maria Eek. Suppl. har varit rådmännen Bengt Rönnqvist, Sten Kjellgren, Mats Hilding

 

Notiser 821och Ulf Karlholm, assessorn Bruno Kjellén, tingssekreteraren Anita Meyerson samt tingsnotarien Kristina Hansson.
Föreningen har 132 medlemmar.