Finansdepartementet. K. M:t har 27 juni 1969 förordnat exp.chefen/rättschefen i civildep:t Gustaf Söderberg att vara exp.chef i finansdep:t fr. o. m.1 juli 1969 t. v.

 

Jordbruksdepartementet. K. M:t har 13 juni 1969 förordnat kanslirådet i dep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Berndt Erneholm att vara rättschef i dep:t fr. o. m. 1 juli 1969 t. v.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 27 juni 1969 förordnat t. f. dep.rådet i dep:t Hans Bergström att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1969 t. v.

 

Civildepartementet. K. M:t har 27 juni 1969 förordnat fr. o. m. 1 juli 1969 t. v. t.f. dep.rådet i inrikesdep:t, ass. i hovr. för Västra Sverige Claes-Göran Källner att vara exp.chef i civildep:t och kanslirådet i kommunikationsdep:t, ass. i Svea hovr. Sten Wickbom att vara rättschef i civildep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 juni 1969 förordnat ass:na i Sveahovr. Owe Matton, Bengt Lambe, Ingvar Tengström, Ann-Mari Tengström och Christer Borlind, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Ulla Roos, t.f. tingsdom. i Tveta, Vista och Mo dga Jan Lundqvist, e. rådm. i Stockholmsrr Gunnel Lännergren, ass:na i samma rr Birgitta Karlholm och Ylva Häckner-Gille samt ass. i Göteborgs rr Agge Gustafsson att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    29 maj 1969 utnämnt till hovr.råd i Svea hovr. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. Ulf Nordenson, rättschefen i inrikesdep:t, ass. i hovr. Rune Berggren,  exp.chefen och rättschefen i industridep:t, ass. i hovr. Axel Wallén, rättschefen i statsrådsberedn., ass. i hovr. Magnus Sjöberg och rev.sekr. Birgitta Egenvall,
    27 juni 1969 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Sven Nordell till lagman i hovr. fr. o. m. 1 juli 1969,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Carl Fredrik Hadding att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 juli 1969 t. v.,
    s. d. förordnat fr. o. m. 1 juli 1969 t. v. hovr.råden i Svea hovr. Kjell Ericsson och Erik Ameln att bestrida göromål som ank. på lagman i hovr. samt hovr.råden i hovr. Gunnar Wessman, Erik Backman, Hans Nordström och Einar Beskow att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. och
    s. d. förordnat till ass. fr. o. m. 1 juli 1969 i Svea hovr. fiskrna Ivan Odhammar, Stieg Synnergren, Arvid Sanmark, Göran Dufwa och Harry Jusélius samt i hovr. för Västra Sverige fisk. Per-David Sjögren.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    29 maj 1969 förlängt t. v. förordnande för hovr.rådet i Göta hovr. Rune Lindgren att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Norra och Södra Vedbo dga,
    s. d. förlängt t. v. förordnande för ass. i rr i Malmö Bo Ericson att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Oxie och Skytts dga,
    13 juni 1969 förordnat tingsdom. i Östra och Medelsta dga Ragnar Nilson att fortf. inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgn och rev.sekr. Inger Schlyter att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i dgn,
    s. d. förordnat f. d. häradshövd. Tage Levinson att uppehålla häradshövd.tjänsten i Nordmarks dga,
    s. d. utnämnt rådm. i rr i Gävle Per Löfström till tingsdom. i Södra Åsbo och Bjäre dga fr. o. m. 1 sept. 1969.
    s. d. förordnat ass:na i hovr. för Västra Sverige Sten Leire och Bertil Holmqvist att bestrida göromål som ank. på tingsdom., Leire i Askims och Mölndals dga och Holmqvist för handläggn. av vissa mål i dgor under hovr., 27 juni 1969 utnämnt lagmannen i hovr. för Nedre Norrland Folke Nyquist till häradshövd. i Solna dga fr. o. m. 1 sept. 1969 samt

 

Personalnotiser 827s. d. förlängt t. v. förordnanden för ass:na i Svea hovr. Eric Andersson och Kai Krön samt fisk:na i hovr. Carl-Johan Carlsson och Bo Hedgårdh att bestrida göromål som ank. på tingsdom., Andersson i Södertörns dga, Krön iSvartlösa dga, Carlsson i Ovansiljans dga och Hedgårdh i Nedansiljans dga.