NIKOLAUS GJELSVIK. Innleiding i rettsstudiet. Femte utgåva ved Nils Peder Langvand og Sverre Thune. Oslo 1968. Universitetsforlaget. 233 s. Nkr. 36,00.

 

Professor Nikolaus Gjelsvik, som avled 1939, har framför allt gjort sig känd som banbrytare och energisk förkämpe för det nynorska lagspråket. Hans Innleiding i rettsstudiet, vars första upplaga kom ut 1912 och vilken nu efter initiativ från studenthåll har getts ut i en ny, överarbetad upplaga, är som titeln anger avsedd att tjäna som en introduktion till studiet av den materiella rätten. I boken behandlas på ett konkret sätt och med utnyttjande av talrika, ofta pittoreska exempel ämnen som i huvudsak är att hänföra till den allmänna rättsläran. A. K.

 

Finlands lag 1969. Redigerad av Per Lindholm, biträdd av Lars Karlsson. Helsingfors 1969. Finlands Juristförbund. XXXI + 2007 + 28 s.

 

Den senaste svenskspråkiga editionen av Finlands lag gavs ut 1963 och är i stora delar föråldrad. Finlands juristförbund har nu gett ut en ny upplaga av lagboken. Lagmaterialet är systematiskt uppställt efter ämnesområden, och vidde olika paragraferna ges kortfattade rättsfallsnotiser. A. K.