Personalnotiser 175Jordbruksdepartementet. K. M:t har 12 dec. 1969 förordnat t.f. kanslirådet i jordbruksdep:t Rune Henriksson och dep.sekr. i finansdep:t Bo Hedström att vara kansliråd i jordbruksdep:t fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 12 dec. 1969 förordnat t.f. kanslirådet i dep:t Karl Axel Löfberg och dep.sekr. i dep:t Olof Westin att vara kansliråd i dep:t.

 

Arbetsdomstolen. K. M:t har 12 dec. 1969 förordnat f. d. justitierådet Bengt Hult att fr. o. m. 1 jan. 1970 t. o. m. 31 dec. 1972 fortfarande vara ordf. i arbetsdomstolen.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 12 dec. 1969 förordnat ass. i Svea hovr. Krister Theorin, t.f. tingsdom. i Södertörns dga Eric Andersson, tingsdom. i Nyköpings dga Erik Bergenfalk och tingsdom. i Gällivare dga Torsten Eliasson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    12 dec. 1969 utnämnt t.f. häradshövd. i Njudungs dga, tingsdom. i Tveta,Vista o. Mo dga Age Frennberg att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    19 dec. 1969 förordnat hovr.råden i Svea hovr. Kjell Ericsson och Erik Ameln att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1970,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Wessman att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. 1970 t. v. t. o. m. 31 dec. 1972,
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Erik Backman, Hans Nordström, Einar Beskow och Arne Thuresson att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1970,
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1970 förordnat, i Svea hovr. fisk:a Claes Svanström, Ulf af Klintberg och Ulla Fröding, i Göta hovr. fisk:a Bengt Westerberg och Carl Odencrants, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Thorsten Lunderquist samt i hovr. för Västra Sverige fisk. Per Henrik Adrian,
    30 dec. 1969 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 dec. 1970,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Herman Schunnesson att bestrida göromål som ank på innehavare av tjänst som lagman i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1970 samt
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. över Skåne o. Blekinge Gunnar Ohlsson och Bengt-Erik Åhberg att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1970.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    5 dec. 1969 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Bertil Holmqvist att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Vartofta och Frökinds dga fr. o. m.1 jan. 1970,
    12 dec. 1969 förordnat att den för häradshövd. Curt Mellander utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Nordals, Sundals och Valbo dga skall avse häradshövd.tjänsten i Vänersborgs dga fr. o. m. 1 jan. 1970,
    s. d. förordnat att den för häradshövd. Gunnar Seldén utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Ångermanlands mellersta dga skall avse häradshövd.tjänsten i Sollefteå dga fr. o. m. 1 jan. 1970,
    s. d. förordnat att den för tingsdom. Olle Palenius utfärdade fullmakten att vara tingsdom. i Ångermanlands mellersta dga skall avse tjänst som tingsdom. i Sollefteå dga fr. o. m. 1 jan. 1970,
    19 dec. 1969 förlängt förordnandet för ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Askims och Mölndals dga,
    s. d. förordnat fisk. i Göta hovr. Staffan Hansson att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Nyköpings dga fr. o. m. 1 jan. 1970 samt
    30 dec. 1969 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Björn Morsing att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Gällivare dga fr. o. m. 1 jan. 1970.