Københavns universitet. Amanuensis dr. jur. Ole Krarup er fra d. 1 november 1969 at regne udnævnt til professor i retsvidenskab. Professor Krarup er født i 1935 og blev cand. jur. i 1959. I 1960 blev han universitetsadjunkt ved Københavns universitet. I 1969 erhvervede han den juridiske doktorgrad for afhandlingen »Øvrighedsmyndighedens grænser«, en dybtgående analyse af problemerne omkring domstolenes prøvelsesret over for forvaltningen.
I. M.P.

 

Kurs i europeisk integration. Europa Instituut vid Amsterdams universitet anordnar i samarbete med Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) en internationell kurs på engelska språket i europeisk integration under tiden 8 sept. 1970—13 maj 1971. Närmare upplysningar kan fås från NUFFIC, 27, Molenstraat, Haag. A. K.