256 PersonalnotiserNedre justitierevisionen. K. M:t har 23 jan. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Anders Fröhling och ass. i hovr. för Nedre Norrland Stina Zackari att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.

 

Justitiekanslern. K. M:t har 23 jan. 1970 utnämnt kanslirådet i justitiedep:t Thore Wisén att vara byråchef hos justitiekanslern fr. o. m. 1 febr. 1970.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har 23 jan. 1970, med entledigande av stf JO Bertil Wennergren, till kanslichef vid riksdagens ombudsmannaexp. fr. o. m. 1 febr. 1970 förordnat byråchefen hos justitiekanslern Karl-Erik Uhlin.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    23 jan. 1970 utnämnt bitr. häradshövd. i Piteå dga Olof Darell att vara hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland fr. o. m. 1 april 1970, samt
    30 jan. 1970 utnämnt byråchefen hos justitiekanslern, rev.sekr. Lennart Wasteson att vara hovr.råd i Göta hovr.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    23 jan. 1970 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Carl Johan Johansen att vara häradshövd. i Fryksdals dga fr. o. m. 16 mars 1970,
    s. d. förordnat tingsdom. i Sydöstra Hälsinglands dga Yngve Carlson att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgan, samt
    30 jan. 1970 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Birgitta Gislev att fr. o. m. 1 mars 1970 bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. för handläggn. av expr.- och vägrättsmål inom domsagor under hovr.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    9 jan. 1970 förordnat ass. i Göta hovr. Magnus Bengtsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. vid rr i Motala,
    23 jan. 1970 till rådmän, tillika avdelningsordförande, utnämnt
    i Stockholms rådhusrätt rådmännen i rr Gustaf Almling, Alexis Askergren, Åke Asp, Erik Björkman, Hans Engfeldt och David Glück, lagmannen i hovr.för Västra Sverige Stig Jungefors, hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Lars Landh, hovr.rådet i Svea hovr. Staffan Larsson, rådmännen i rr Gunnar Linnander, Maja Britta Oldin, Bengt Rönnqvist, Wilhelm von Schéele, Karl Erik Skarvall, Valter Stålberg och Fritz Trägårdh, hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Åke Widding, häradshövd. i Jämtlands östra dga Björn Zethraeus samt rådm. i rr Ingvar Ågren,
    i Göteborgs rådhusrätt rådmännen i rr Erik Ahlquist, Artur Arnström, Gustaf Ericson, Einar Josefson, Sven Lampers, Carl Gustaf Ringius och Lennart Ros,
    i rådhusrätten i Malmö rådmännen i rr Anders Arvidsson, Per Bergdahl, Sven Braun, Gösta Ljungstrand och Axel Lundqvist,
    s. d. förordnat ass. i rr i Linköping Gustav Carlsson och ass. i hovr. för Övre Norrland Richard Brännström att inneha långtidsvik. på rådm.tjänst vid rr i Linköping, samt
    30 jan. 1970 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Jan-Mårten Erfors att vara rådm. i rr i Västerås fr. o. m. 16 febr. 1970.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 9 jan. 1970 förordnat tingsdom. i Linköpings dga Sven Kjellgren att vara ers. för ordf. i hyresnämnden i Östergötlands län.

 

Åklagarmyndigheterna. Riksåklagaren har
    19 jan. 1970 förordnat distr.åkl. i Hudiksvalls åkl.dt Kurt Liljedahl att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt t. v. t. o. m. 30 juni 1970, samt
    29 jan. 1970 utnämnt distr.åkl. i Umeå åkl.dt Sven Ljunggren att vara chefsåkl. i Solna åkl.dt fr. o. m. 1 jan. 1970.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 23 jan. 1970 utnämnt polissekr. i Norrtälje polisdt Ingemar Sjöstrand att vara polismäst. i Enköpings polisdt fr. o. m. 1 febr. 1970.

 

Trycklov 16/3 1970,