Medicinsk-juridisk kongress. Den andra världskongressen i "Medical Law" äger rum i Washington 18—21 aug. 1970. Närmare upplysningar kan fås från Second World Meeting on Medical Law, General Secretariat, Apotheekstraat, 5, B-9000 Gent, Belgien. A. K.

 

Kongress i jämförande rättsvetenskap. Den åttonde internationella kongressen i "droit comparé" äger rum i Pescara, Italien, 29 aug.—5 sept. 1970. Anmälan sker hos Mme Claude Rialan, Secrétaire de l'Académie, 3 rue Charles Desvergnes, 92, Meudon — Bellevue, Frankrike. A. K.