Finansdepartementet. K. M:t har 27 febr. 1970 förordnat civilekonomen Bengt Åke Berg att vara dep.sekr. i dep:t fr. o. m. 1 mars 1970.

 

Civildepartementet. K. M:t har
    27 febr. 1970 förordnat kanslirådet i dep:t Rune Olsson att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 april 1970 samt
    s. d. förordnat dep.sekr. i dep:t Curt Tornborg att vara kansliråd i dep:tfr. o. m. 1 april 1970.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    20 febr. 1970 förordnat ass. i rr i Malmö Ingrid Berg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. fr. o. m. 1 mars 1970 samt
    27 febr. 1970 utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Sven Beling att vara rev.sekr. fr. o. m. 1 mars 1970.

 

Hovrätterna. K. M:t har 6 febr. 1970 utnämnt led. i lagberedn., ass. i Svea hovr. Bengt Rydin och rådm. i Sthlms rr Birgitta Adde till hovr.råd i Svea hovr.

 

Häradsrätterna. K. M:t har 13 febr. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Grobgeld att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Södertörns dga med uppgift att i första hand handlägga expr.-mål.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    27 febr. 1970 förlängt förordnandet för rådm. i rr i Eskilstuna Bo Broman att inneha långtidsvik. på borgm.tjänsten vid rr t. v.,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr, ass. i rr Bo Ihrfelt att vara rådm. i rr fr. o. m. 1 mars 1970,
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs rr Leif Lindström att vara e. rådm. i rr fr. o. m. 1 mars 1970,
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs rr Inger Lindquist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr fr. o. m. 1 mars 1970 t. v. samt
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i hovr. för Västra Sverige Göran Norrsell att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr i Borås t. v.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har 27 febr. 1970 förordnat t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Carl-Olof Håkansson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som bitr. vattenrättsdom. vid Västerbygdens vattendomstol fr. o. m.1 april 1970 t. v.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 6 febr. 1970 förordnat länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Malmöhus län Lennart Larsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Kalmar län fr. o. m. 1 mars 1970.

 

Den lokala polisorganisationen. K. M:t har 20 febr. 1970 förordnat polissekr.i Uddevalla polisdt Roar Onsö att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismästare i Strömstads polisdt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 6 febr. 1970 antagits Björn Magnusson, Göteborg, Gert Rönnlid, Karlskrona, Peter Gabrielson, Malmö, Magnus Ekberg, Nybro, samt Tommy Ekholm och Bengt Elfgren, Sthm.

 

Trycklov 9/4 1970.