Notiser 415Nils Olle Larsson avled 8 jan. 1970. Han var född i Vellinge, Malmöhus län, 6 mars 1898, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand.ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätterna i Landskrona och Halmstad ägnade han sig åt advokatverksamhet i Landskrona. Han blev led. i samfundet 1938.

 

Folke Edvard Andersson avled 28 jan. 1970. Han var född i Varv, Östergötlands län, 12 juli 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1932.

 

Olof Ivarsson Hæggström avled 6 febr. 1970. Han var född i Stockholm 10 juni 1887, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1917 och hovrättsråd 1924.

 

Gösta Axel Welander avled 12 febr. 1970. Han var född i Ragunda 13 april 1896, avlade stud.ex. 1915 och jur. kand.ex. i Stockholm 1921. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid överståthållarämbetet. Efter att ha varit polisassessor och bitr. polisdomare blev han 1949 t. f. rådman och 1954 rådman i Stockholm.

 

John Rolf Gillblad avled 13 febr. 1970. Han var född i Göteborg 11 mars 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Stockholm 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uddevalla. Han blev led. i samfundet 1931.

 

Sven Bertil Swensson avled 3 mars 1970. Han var född i Kalmar 29 febr. 1916, avlade stud.ex. 1935 och jur. kand.ex. i Stockholm 1942. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uddevalla och Strängnäs. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Carl Gustaf Velander avled 18 mars 1970. Han var född i Sättna, Västernorrlands län, 1 juni 1884, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han rådman i Sundsvall 1920. Åren 1932—56 tillhörde han riksdagens första kammare.

 

Herman Einar Ragnar Runquist avled 24 mars 1970. Han var född i Brunflo, Jämtlands län, 2 aug. 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Lund 1923. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge blev han rådman i Trelleborg 1929.

 

Eva Andén avled 26 mars 1970. Hon var född i Uppsala 23 april 1886, avlade mogenhetsex. 1906 och jur. kand.ex. i Uppsala 1912. Efter tingstjänstgöring ägnade hon sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Hon blev led. i samfundet 1918.

 

Barbro Björlingsson avled 31 mars 1970. Hon var född i Gyttorp 9 febr. 1909, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Stockholm 1932. Hon ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Stockholm. Hon blev led. i samfundet 1937.

 

Gustaf Porse von Hohenhausen Geete avled 2 april 1970. Han var född i Östersund 15 juli 1892, avlade stud.ex. 1911, civilekonomex. 1913 samt jur. kand.ex. i Stockholm 1918. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som länsnotarie i Kopparbergs län blev han rådman i Falun 1927 och borgmästare där 1930.