Mellersta avdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under 1969 sammanträtt sju gånger. Vid årsmötet, som avhölls i Sala d. 27 mars, höll direktören Gerhard Grabe, Skandiakoncernen, Sthm, föredrag över ämnet "Liv- och pensionsförsäkring i samband med bodelning (skatteproblem m. m.)" och hyresrådet Ulf Gad, Göteborg, över ämnet "Ny hyreslagstiftning 1969".
    Vid studiedagar på hotell Dalecarlia i Tällberg 26—28 sept. 1969 talade adv. Carl-Erik Hedner, Sthm, om "Entreprenadjuridik" och t. f. prof. Sven Olof Lodin, Uppsala, om "Handelsbolagens beskattning" samt om "Aktuella skattefrågor".
    Styrelsen har utgjorts av adv. H.-G. Grefberg, Örebro, ordf., Robert Kempff, Sala, v. ordf. och sekr., samt Roland Eliason, Falun, Fritz Helmer, Karlstad, och Sven-Olof Lundén, Uppsala, med adv. Svante Fresk, Karlskoga, Sven-Peter Troili, Västerås, Jan Fenger-Krog, Falun, Bertil Cederlöv, Karlstad, och Bengt Alm, Uppsala, som suppl.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1969 132 ledamöter.

 

Norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 22 mars 1969 i Luleå. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, ordf., Gunnar Ahlström, Gävle, v. ordf., Karl-Erik Larsson, Sundsvall, K. L. Andersson, Umeå, Ingemar Granström, Boden, och Eva Notfors, Östersund, med adv. Lars Marcusson, Luleå, Torsten Ljungdahl, Skellefteå, och Sven Högdahl, Östersund, som suppl. Adv. Karl-Erik Larsson har tjänstgjort som avdelningens sekr.
    I samband med årsmötesförhandlingarna talade samfundets generalsekreterare adv. Lennart Reuterwall över ämnet "Advokaterna och massmedia".
    Avdelningen hade vid utgången av år 1969 133 ledamöter.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1969 hållit fem sammanträden. D. 6 mars gjorde föreningen ett studiebesök på UD. Årsmöte hölls på Moderna museet d. 10 juni och i anslutning till mötet anordnades en visning av museets konstsamlingar. D. 8 okt. besökte föreningen Dagens Nyheter. D. 23 okt. hölls en sammankomst i hovrätten för information och diskussion angående aspiranternas tjänstgöringsförhållanden. D. 3 dec. höll rättsläkaren Sven-Olof Lidholm föredrag om sin verksamhet.
    Under verksamhetsåret 1969/1970 utgöres föreningens styrelse av fiskalerna Staffan Edling, ordf., Bengt Hedman, v. ordf., Anita Meyerson, skattm., Bo Drangel, Olof Bergqvist, sekr., Torbjörn Nilsson, idrottsförman, Anitha Bondestam, klubbm., och Knut Öhrström.
    Föreningen har cirka 150 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har under verksamhetsåret 1969/70 sammanträtt fyra gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Carl Odencrants, ordf., assessorn Ulla Stigenberg, v. ordf., fiskalen Åke Holm, sekr. och kassaförv., samt assessorn Magnus Bengtsson och fiskalen Lennart Thorelli

512 Notisermed fiskalerna Lennart Jemtelius, Lars O. Thörn, Kjell Bülund och Lars Björnberg som suppl.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.