Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll årsmöte d. 4 dec. 1969. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1969/70 valdes fiskalen Måns Jacobsson, ordf., assessorn Runo Håkansson, v. ordf., fiskalen Jan Forsström, sekr. och kassaförv., samt assessorn Mari-Ann Jönsson och fiskalen Thorsten Lunderquist med assessorn Jan Bergendal samt fiskalerna Carl G. Albemark och Claes Eklundh som suppl.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret sammanträtt två gånger. D. 9 maj hölls sedvanligt årsmöte. D. 24 okt. anordnades i hovrättens lokaler supé i kinesisk stil med dans efteråt. Styrelsen har utgjorts av fiskalen Tomas Huldén, ordf., fiskalen Lili Wester, v. ordf., fiskalen Bengt Ollfors, sekr. och kassaförv., fiskalerna Kenneth Bratthall och Dan Ogvall med fiskalerna Margit Gunnarsson och Roland Wallinsom suppl.
    Föreningen har 65 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1969 sammanträtt två gånger. Årsmöte hölls d. 19 febr. 1969. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Gunnar Arfwidsson, ordf., och Johan Leche, kassaförv., samt fiskalen Jan Zingmark, sekr. Som suppl. har fungerat fiskalerna Roland Wallström och Gunnar Sjöblom.
    Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 17 nov. 1969. Förutom föreningens angelägenheter förekom föredrag av bankdirektören Tore Sellberg över ämnet "Valutaproblemen och konjunkturutvecklingen".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., adv. Åke Svenson, v. ordf., bankjuristen Pelle Wirseen, sekr. och kassaförv., rådmannen Gunnel Agvald, bankdirektören Erik Burling, adv. Gunnar Ehrner, direktören Arne Hallström samt prof. Håkan Nial.
    Medlemmarnas antal uppgår till 220.

 

Juristklubben i Linköping har under 1969 hållit fem sammanträden. D. 5 febr. orienterade hypoteksdirektören Bengt Gunnhagen, Linköping, och kronofogden Olof Beck-Friis, Sthm, medlemmarna om förslaget till ändrade bestämmelser om exekutiv försäljning av fast egendom resp. de nya bestämmelserna om exekution i lön. D. 14 april talade hyresrådet Robert Söderblom, Linköping, om den nya hyreslagstiftningen och de statliga hyresnämndernas verksamhet. D. 10 juni hölls årsmöte. D. 29 okt. talade direktören Knut Norström,Sthm, över ämnet "Ansvar för olycksfall i arbete". D. 15 nov. hölls höstfest med damer/herrar.
    Under verksamhetsåret 1969—1970 utgöres styrelsen av tingsdomaren Sven Kjellgren, ordf., adv. Kerstin Berggren, v. ordf. och sekr., samt bitr. taxeringsintendenten Per-Olof Alexandersson, klubbm. och kassör.
    Klubben har cirka 90 medlemmar.

 

Jönköpings Juridiska förening har under 1969 hållit två sammanträden. D. 6 mars höll förmynderskapsutredningens sekreterare rådmannen Lennart Sjögreen föredrag över ämnet "Lägre åldersgränser — mognare ungdom?" Vid årsmötet d. 29 maj förekom föredrag av prof. P.-E. Wallén, Lund, över ämnet "Demonstrationståg som spårar ur".
    Föreningens styrelse utgörs av häradshövdingen Sven Ruhe, ordf., adv. Hans Sundström, v. ordf., borgmästaren Nils Rappe, lagmannen Bertil Höijer, förste länsassessorn Ragnar Forss, presidenten N. Erik Åqvist och hovrättsassessorn Carl Odencrants, kassaförv.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 150.