Västerbottens juristförening har under år 1969 hållit fem sammanträden. D. 11 febr. talade prof. i socialmedicin Per Bjurulf om "Kontroversiella områden mellan medicin och juridik", d. 26 mars gjordes studiebesök i Sveriges Radios studiolokaler i Umeå, d. 12 maj talade prof. Jan Hellner om "Straff och skadestånd", d. 26 aug. besåg föreningen Västerbottens flottningsförenings skiljeanläggning i Umeå, d. 12 dec. talade överlantmätaren Torsten Sander om "Samhällsplaneringsdebatten".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., adv. Per-Olof Nordin, v. ordf., rådmannen Birger Lundström, sekr., bankjuristen Rolf Lindblom, skattm., assistentåklagaren Ulf Barck-Holst, klubbm., och länsassessorn Paul Näsman.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.

 

Norrbottens Juristförening har under 1969 haft åtta sammankomster. De flesta har ägnats åt föredrag av föreningens egna medlemmar med åtföljande diskussion och sällskaplig samvaro.
    Föreningens styrelse för år 1970 utgöres av länsassessorn Edwin Lindman, ordf., länsassessorn Hans Herlitz, sekr., och bankjuristen Margareta Helldén, klubbm.
    Föreningen har omkring 90 medlemmar.

 

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet har under 1969 bedrivit följande verksamhet:
    Colloquier och föreläsningar: D. 10 febr. "Att läsa juridik", colloquium med jur. stud. Stig Friberg och jur. stud. Tomas Hahn. — D. 24 april "Juristutbildningen i USA", colloquium med prof. Eric Stein från University of Michigan. — D. 28 april "Juristen och datamaskinen", föreläsning av jur.och fil. kand. Peter Seipel. — D. 29 april "Narkotikalagstiftningen", föreläsning av hovrättsfiskalen Ingemar Rexed. — D. 30 april "Kring brottsbalken", föreläsning av prof. Ivar Agge. — D. 2 okt. "Vem skrev lagen?", colloquium med rådmannen Jan Gehlin. — D. 6 nov. "Internationella adoptioner". — D. 20 nov. "Bestäms juristens arbete av hans politiska åskådning?", colloquium med f. d. justitierådet Nils Beckman. — D. 4 dec. "Nuvarande prognos för juristens arbetsmarknad", colloquium med förbundsjuristen Göran Kant och byrådirektören Kjell Fredriksson. — D. 11 dec. "Vittnespsykologi". — D. 7 okt. "Skatteflykt — sport eller svek?", colloquium med departementsrådet Göran Wahlgren och bankjuristen Olle Fernström. — D. 13 nov. "Skall utlänningar buntas ihop och kastas ut?", colloquium med rättschefen Rune Berggren och jur. kand. Bertil Torbrand. De två sistnämnda colloquierna har arrangerats av årsföreningen J-66.
    Studiebesök: D. 6 mars Sida. — D. 28 april Justitieombudsmannaexpeditionen. — D. 29 april Utrikesdepartementet. — D. 13 nov. Utrikesdepartementet.
    Debatter: D. 3 mars "Transplantationsdebatt", debatt med prof. Viking Björk, prof. Curt Franksson, prof. Hans Thornstedt, byråchefen Börje Langton och docenten Holsten Fagerberg. — D. 13 mars Stormöte-Obligatoriedebatt. — D. 20 mars "Utbildningsdebatt", debatt med preceptorn Anders Agell och direktören Styrbjörn von Feilitzen. — D. 18 sept. Kriminalvårdsdebatt i samband med visning av Jan Halldoffs film "En dröm om frihet" med deltagande av prof. Hans Thornstedt, adv. Leif Silbersky, hovrättsassessorn Margareta Paulsen, Jan Halldoff och Bo Halldoff. — D. 16 okt."Likhet inför lagen", debatt med förbundsjuristen Stig Gustafsson, Ragnar Lundgren FPU, Lars Engkvist SSU, Peder Olin MUF.

516 Notiser    Fester: Valborgs-, recentiors-, och julfesterna har traditionsenligt hållits.
    Kursverksamhet: I november kurs i berednings- och föredragningsteknik under ledning av byggnadsrådet Harry Bertman och docenten Thorsten Cars. Den av föreningen startade kursen i ADB har i år helt övertagits av juridiska fakulteten.
    Internationellt: Under första veckan av november reste 22 medlemmar till en studentkongress anordnad av Juridische Studenten Vereniging i Utrecht, Holland. Ämne för kongressen var "International law — socialist and western doctrine". Arbetet bedrevs med föreläsningar och diskussionsgrupper. Vid ett veckoslutsseminarium i arbetsrätt i Uppsala 10—12 okt. representerades föreningen av 6 medlemmar. Föreningen har besökts av holländska jur. stud. d. 24 sept. och av de juridiska föreningarna i Helsingfors, Uppsala, Oslo, Bergen, Lund, Köpenhamn och Århus 28 april—1 maj. Föreningen har varit representerad i Åbo 19—24 mars, Uppsala 23—25 april, Lund 28—30 april, Helsingfors 30 sept—4 okt., Köpenhamn 24—26 okt. och 28 nov., Oslo 27—28 nov.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Hans Thornstedt. Styrelsen har under 1969 haft följande sammansättning: Ordf. Lars Törn (14 febr.—31 dec.), v. ordf. Stig Friberg, sekr. Christina Nyhed, skattm. Lars Törn (1 jan.—14 febr.), Carl-Åke Norrman (25 mars—31 dec.), redaktör Tomas Hahn (1 jan.—14 febr.), Gunnar J. Rosengren (14 febr.—31 dec.), klubbm. Martin Karnfeld (1 jan.—14 febr.), Hans Anders Glawing (14 febr.—22 maj), Claes Elliot (22 maj—31 dec.), programsekr. Eva Hedlund, Harald Linton, Küllike Soosaar, konsult Göran Hegen. Förlagsnämnden har beståttav Hans Schedin, ordf., Cecilia Lind, bibliotekarie, Stig Friberg (1 jan.—14 febr.), Carl-Åke Norrman (25 mars—31 dec.), Hasse Tullberg, Lars Thörn och direktören Knut Johansson, förlagschef.
    Föreningens organ, IUS-bäraren, har under året utkommit med 10 nummer.