520 PersonalnotiserFörsvarsdepartementet. K.M:t har 6 maj 1970 förordnat kanslirådet i dep:t Sven Larsson att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 14 maj 1970 samt s. d. förordnat t. f. kanslirådet i dep:t Styrbjörn Lindow att vara kansliråd i dep:t fr. o m. 14 maj 1970.

 

Finansdepartementet. K.M:t har 10 april 1970 förordnat utredn.dir. i statens avtalsverk Arne Aldestam att uppehålla en tjänst som statssekr. i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. K.M:t har 27 maj 1970 förordnat dep.sekr. i dep:t hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland fr. o. m. 1 juni 1970,

 

Nedre justitierevisionen. K.M:t har 6 maj 1970 utnämnt t. f. bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd, ass. i Svea hovr. Carl-Olof Håkansson att vara rev.sekr. fr. o. m. 1 juni 1970.

 

Statens avtalsverk. K.M:t har 3 april 1970 förordnat statssekr. i finansdep:t Karl-Lennart Uggla att fr. o. m. 6 april 1970 uppehålla tjänsten som generaldir. och chef för statens avtalsverk.

 

Hovrätterna. K.M:t har
    3 april 1970 utnämnt e. rådm. i Sthlms rr, rev.sekr. Bertil Isacson att vara hovr.råd i hovr. för Nedre Norrland fr. o. m. 1 juni 1970,
    10 april 1970 utnämnt led. i lagberedningen, ass. i Göta hovr. Jan Heuman att vara hovr.råd i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Bo Erichs att varav. ordf. på avd. i hovr.,
    24 april 1970 förordnat fisk. i Svea hovr. Bo Drangel att inneha långtidsvik. på byråchefstjänsten i hovr. fr. o. m. 1 maj 1970,
    5 juni 1970 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Herman Schunnesson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr. fr. o. m. 1 juli 1970, samt förordnat hovr.råden i hovr. Gunnar Ohlsson och Bengt-Erik Åhberg att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 juli 1970 samt
    s. d. till hovr.råd fr. o. m. 1 juli 1970 utnämnt, i Svea hovr. rättschefen i utbildn.dep:t, ass. i hovr. Jöran Mueller och tingsdom. i Södra Roslags dga Åke Wikner samt i hovr. för Västra Sverige rådm. i rr i Linköping Lars Villius.

 

Häradsrätterna. K.M:t har
    3 april 1970 förordnat tingsdom. i Gällivare dga Katarina Alsterlund att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Södersysslets dga fr. o. m. 1 maj 1970,
    s. d. förordnat tingsdom. i Sollefteå dga Olle Palenius att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Jämtlands östra dga,
    s. d. utnämnt t. f. tingsdom. i Gällivare dga, ass. i hovr. för Övre Norrland Björn Morsing att vara tingsdom. i Piteå dga fr. o. m. 1 juli 1970,
    10 april 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Levin att bestrida göromål som ank. på inneh. av tjänst som tingsdom. i Mellersta Roslags dga m. uppgift att i första hand handlägga jorddelningsmål,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Jan Sundström att inneha långtidsvik. på tjänsten som särskild inskr.dom. i Södertörns dga,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Jan-Eric Sandstedt att inneha långtidsvik. på tjänst som särskild inskr.dom. i Södra Roslags dga fr. o. m. 1 maj 1970,
    6 maj 1970 förordnat fisk. i hovr. för Nedre Norrland Tomas Nordqvist att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Sollefteå dga fr. o. m. 15 maj 1970,
    5 juni 1970 utnämnt och förflyttat t. f. häradshövd. i Marks dga, tingsdom. i Älvdals och Nyeds dga Gunnar Hellgren till tjänsten som tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga,
    s. d. utnämnt ass. i Göteborgs rr Bengt Wessman att vara tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. förordnat utnämnde tingsdom. i Piteå dga Björn Morsing att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Gällivare dga fr. o. m. 1 juli 1970,

Personalnotiser 521    s. d. förlängt förordnandet för ass. i rr i Malmö Bo Ericson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Oxie och Skytts dga, samt
    s. d. förlängt förordnandet för f. d. häradshövd. Tage Levinson att uppehålla häradshövd.tjänsten i Nordmarks dga.