Rådhusrätterna. K.M:t har
    3 april 1970 utnämnt rådm. i Göteborgs rr Torsten Schiller att vara rådm., tillika avd.-ordf., i rr,
    6 maj 1970 utnämnt e. rådm. i rr i Malmö, ass. i rr Åke Lennbo att vara rådm. i rr fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Iwan Lindh att vara e.rådm. i rr i Malmö fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. förlängt förordn. för ass. i Sthlms rr Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr,
    s. d. förlängt förordn. för ass. i Sthlms rr Lars Gummesson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr,
    14 maj 1970 utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr Arthur Nilsson att vara rådm. i rr,
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs rr Inger Lindquist att vara e. rådm. i rr, 5 juni 1970 förordnat rådm. i rr i Växjö Rolf Hammarström att inneha långtidsvik. på borgmäst.tjänsten vid rr fr. o. m. 1 juli 1970 samt
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Carl Odencrants att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst vid rr i Växjö fr. o. m. 1 juli 1970.

 

Tingsrätterna. K.M:t har
    10 april 1970 förklarat att fr. o. m. 1 jan. 1971
    den för borgm. Carl-Anton Spak utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Norrköping skall avse tjänsten som lagman i Norrköpings tr,
    den för häradshövd. Bertil Adèll utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Aska, Dals och Bobergs dga skall avse tjänsten som lagman i Motala tr,
    den för borgm. Gösta Sandell utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Linköping skall avse tjänsten som lagman i Linköpings tr,
    den för borgm. Nils Rappe utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Jönköping skall avse tjänsten som lagman i Jönköpings tr,
    den för häradshövd. Eric Odevall utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Norra och Södra Vedbo dga skall avse tjänsten som lagman i Eksjö tr,
    den för häradshövd. Malte Nilsson utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Östbo och Västbo dga skall avse tjänsten som lagman i Värnamo tr,
    den för borgm. Evert Persson utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Lund skall avse tjänsten som lagman i Lunds tr,
    den för borgm. Gudmund Ernulf utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Borås skall avse tjänsten som lagman i Borås tr,
    den för häradshövd. Allan Källoff utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Kinds och Redvägs dga skall avse tjänsten som lagman i Sjuhäradsbygdens tr,
    den för häradshövd. Börje Falken utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Östersysslets dga skall avse tjänsten som lagman i Kristinehamns tr,
    den för häradshövd. Rutger Nyman utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Mellansysslets dga skall avse tjänsten som lagman i Karlstads tr,
    den för häradshövd. Ernst Heyman utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Jösse dga skall avse tjänsten som lagman i Arvika tr,
    den för häradshövd. Carl Johan Johansen utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Fryksdals dga skall avse tjänsten som lagman i Sunne tr,
    den för borgm. Sven Ståhl utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Gävle skall avse tjänsten som lagman i Gävle tr,
    den för häradshövd. Thorsten Berg utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Gästriklands östra dga skall avse tjänsten som lagman i Sandvikens tr samt
    den för häradshövd. Irvis Jurkunas-Scheynius utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Torneå dga skall avse tjänsten som lagman i Haparanda tr.