Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre höll den 25—30 maj 1970 i Dublin sin femte kongress med drygt 200 deltagare från 24 länder i samtliga världsdelar utom Afrika (jfr SvJT 1967 s 389). Från Sverige deltog justitieombudsmannen Gunnar Thyresson, hovrättsassessorn Carl Ivar Skarstedt och byråchefen Thorsten Cars. Ämnen för förhandlingarna var den militära lydnadsplikten, begreppen "krig" och "stridande" (combattants) i nutida väpnade konflikter samt vissa specialfrågor av främst folkrättslig art. För de två första ämnena hade på grundval av nationella rapporter utarbetats generalrapporter. Nästa kongress kommer att hållas 1973 på ännu ej fastställdplats. T. C.

 

Den tredje världskongressen för försäkringsrätt, anordnad av Association internationale du droit des assurances (AIDA), ägde rum i Paris d. 27—30 april 1970. Kongressen hade samlat nära 600 deltagare från 32 länder, därav ett 25-tal från Sverige. Vid kongressen behandlades två ämnen: "Le droit des tiers å l'encontre de l'assureur" och "L'assurance et les variations monétaires". Till grund för diskussionen hade i vartdera ämnet utarbetats ett 20-tal nationella rapporter och en generalrapport. Dessa rapporter förelåg vid kongressens öppnande i tryck i en engelskspråkig och en franskspråkig version. Med hänsyn till ämnenas omfattning uppdelades diskussionen i särskilda avsnitt. Inom ramen för det första ämnet diskuterades sålunda ansvarsförsäkringen för sig, medan ett avsnitt ägnades åt övrig försäkring. Vid diskussionen av det andra ämnet behandlades problemen vid skadeförsäkring och vid livförsäkring i skilda avsnitt. Om man får döma av antalet inlägg tilldrog sig frågan om den skadelidandes rätt till försäkringsersättningen vid ansvarsförsäkring det största intresset under kongressen. Nästa kongress skall äga rum i Schweiz 1974.
G. A.