Rådhusrätterna. K. M:t har
    17 juni 1970 förlängt förordnandet för ass. i hovr. f. Nedre Norrland Jan Olof Arnberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr i Sundsvall t. v.,
    29 juni 1970 utnämnt t. f. häradshövd. i Luggude dga, rådm. i rr i Hälsingborg Allan Persson att fr. o. m. 1 juli 1970 vara borgm. i rr och fr. o. m. 1 jan. 1971 lagman i Hälsingborgs tingsrätt,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Jan Hultgren att vara rådm. i rr i Örebro fr. o. m. 1 okt. 1970,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Curt Mejàre att vara rådm. i rr i Kalmar fr. o. m. 1 juli 1970,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Sthlms rr Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr,
    9 juli 1970 förordnat t. f. rådm. i Sthlms rr, ass. i rr Bertil Freyschuss att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. vid rr,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Sthlms rr, ass. i rr Mikael af Geijerstam att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. vid rr,
    24 juli 1970 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Birger Vallgårda att vara rådm. i rr i Hälsingborg fr. o. m. 1 sept. 1970 samt
    s. d. förordnat ass. i rr i Malmö Mari-Ann Jönsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. vid rr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har 17 juni 1970 förklarat att fr. o. m. 1 jan. 1971
    den för häradshövd. Carl Sandblom utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Nyköpings dga skall avse tjänsten som lagman i Nyköpings tr,
    den för borgm. Henrik Nyman utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Eskilstuna skall avse tjänsten som lagman i Eskilstuna tr,
    den för borgm. Åke Jansler utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Östersund skall avse tjänsten som lagman i Östersunds tr,
    den för häradshövd. Thord Melin utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Jämtlands v:a dga skall avse tjänsten som lagman i Jämtbygdens tr,
    den för borgm. Sigvard Bälter utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Umeå skall avse tjänsten som lagman i Umeå tr,
    den för häradshövd. Göran Hammarström utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Västerbottens s:a dga skall avse tjänsten som lagman i Umebygdens tr,
    den för häradshövd. Åke Åkebring utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Västerbottens v:a dga skall avse tjänsten som lagman i Lycksele tr,
    den för häradshövd. Erik Öhlén utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Skellefteå dga skall avse tjänsten som lagman i Skellefteå tr,
    den för borgm. Frey Björlingson utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Uppsala skall avse tjänsten som lagman i Uppsala tr,
    den för häradshövd. Eric Stangenberg utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Uppsala läns s:a dga skall avse tjänsten som lagman i Uppsala läns södra tr,
    den för häradshövd. Sven Svensson utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Uppsala läns n:a dga skall avse tjänsten som lagman i Uppsala läns norra tr,
    den för borgm. Tord Sars utfärdade fullmakten att vara borgm. i rr i Västerås skall avse tjänsten som lagman i Västerås tr,
    den för häradshövd. Jerker Utterström utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Västmanlands v:a dga skall avse tjänsten som lagman i Köpings tr,
    den för häradshövd. Åke Thorell utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Västmanlands ö:a dga skall avse tjänsten som lagman i Sala tr,
    den för häradshövd. Sven-David Sanne utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Västmanlands m:a dga skall avse tjänsten som lagman i Västmanlands mellersta tr,
    den för häradshövd. Olof Svensson utfärdade fullmakten att vara härads-

604 Personalnotiserhövd. i Vadsbo dga skall avse tjänsten som lagman i Mariestads tr,
    den för häradshövd. Carl-Gustaf Asplund utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Skövde dga skall avse tjänsten som lagman i Skövde tr,
    den för häradshövd. Georg Euler-Chelpin utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Vartofta och Frökinds dga skall avse tjänsten som lagman i Falköpings tr,
    den för häradshövd. Per Karlberg utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Skarabygdens dga skall avse tjänsten som lagman i Lidköpings tr samt
    den för häradshövd. Thord Granger utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Åse, Viste, Barne och Laske dga skall avse tjänsten som lagman i Vara tr.