700 PersonalnotiserNedre justitierevisionen. K. M:t har
    14 aug. 1970 förordnat tingsdom. i Västerbottens västra dga Jan Ohlsson och ass. i Sthlms rr Siv Jantze att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    11 sept. 1970 utnämnt ass. i Svea hovr. Bengt Lambe att vara rev.sekr. fr. o. m. 1 okt. 1970.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    11 sept. 1970 utnämnt och förflyttat dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Tomas Löfstedt till en tjänst som hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige fr. o. m. 1 okt. 1970,
    s. d. utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Olof Börjeson och rev.sekr. Ulf Lindquist att vara hovr.råd i nämnda hovr. fr. o. m. 1 okt. 1970.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    14 aug. 1970 förordnat tingsdom. i Oxie och Skytts dga Lennart Sjövall att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgan t. o. m. 31 dec. 1970,
    s. d. förordnat tingsdom. i Luggude dga Bo Ljungberg att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i dgan t. o. m. 31 dec. 1970,
    11 sept. 1970 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Åke Ihrfelt att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga fr. o. m. 1 nov. 1970 samt
    s. d. förordnat ass. i Gbgs rr Kerstin Winqvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Askims och Mölndals dga.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    4 sept. 1970 förordnat ass. i Gbgs rr Rolf Elfving att bestrida göromål som ank. på rådm. i rr samt
    11 sept. 1970 förordnat rev.sekr. Bertil Gustafson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. vid rr i Halmstad fr. o. m. 1 okt. 1970.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har
    4 sept. 1970 förordnat avd.dir. hos stn Olof Brenner att inneha långtidsvik. på en byråchefstjänst hos stn samt
    11 sept. 1970 på begäran entledigat generaldir. i stn Torsten Eriksson vid utgången av sept. 1970.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    14 aug. 1970 utnämnt t.f. polismäst. i Vilhelmina polisdt Olof Styrman att vara polismäst. i Mora polisdt fr. o. m. 1 sept. 1970 samt
    s. d. utnämnt byråchefen hos rikspolisstyrelsen Olof Frånstedt att vara polismäst. i Östersunds polisdt fr. o. m. 1 sept. 1970.

 

Universiteten. Vid årets doktorspromotioner promoverades till jur. jubeldr i Uppsala f. d. prof. o. rektorn f. Handelshögskolan i Göteborg Hadar Berglund och i Lund prof. em. Åke Hassler. Till jur. hedersdr promoverades i Uppsalaf. d. rektorn f. Islands univ. prof. Ármann Snævarr samt i Lund prof. Ernstvon Caemmerer, Freiburg i. Br., och rektorn f. Islands univ. prof. Magnus Már Lárusson. Till jur. dr efter avlagda prov promoverades i Uppsala jur. lic. Göran Elwin och Anna Christensen, i Lund jur. lic. Hans Ragnemalm, jur.kand. Carl-Gustav Björkelund och univ.lektor, jur. o. fil. lic. Hans Klette samt i Sthlm adv. jur. lic. Jan Ramberg och e. preceptor jur. lic. Gunnar Karnell. Till docenter har v. resp. univ. förordnats jur. dr Göran Elwin, Anna Christensen och Hans Ragnemalm.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 28 aug. 1970 antagits Jan Nordlander, Karlstad, Jan Peter Pontén, Kalmar, Gunnar Segergren och Göran Welin, Malmö, Ulf Welin, Mora, Karin Björkquist, Norrköping, Göran Ekdahl, Sthlm, samt Claes Vinell, Örebro.

 

Trycklov 15/10 1970.