Personalnotiser 795Häradsrätterna. K. M:t har
    18 sept. 1970 utnämnt ass. i Svea hovr. Helga Rossipal att vara tingsdom. i S :a Roslags dga,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Jan Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Svartlösa dga,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Roland Wallström att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Västerbottens västra dga fr. o. m. 1 okt. 1970,
    25 sept. 1970 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Ulf S terner att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Skövde dga fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Lars Levin att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som tingsdom. i Mell. Roslags dga med uppgift att i första hand handlägga jorddelningsmål samt
    2 okt. 1970 förordnat t. f. rådm. i rr i Hälsingborg, ass. i rr Björn Eilard att inneha långtidsvik. på en tjänst som tingsdom. i Luggude dga.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    18 sept. 1970 förordnat ass. i Sthlms rr Bengt Gyllenberg och ass. i Svea hovr. Georg Syk att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. vid Sthlms rr, 25 sept. 1970 förlängt förordnande för rådm. i rr i Eskilstuna Bo Broman att inneha långtidsvik. på borgmästartjänsten vid rr samt
    2 okt. 1970 utnämnt och förflyttat rådm. i rr i Gävle Sigvard Bjurek till en tjänst som rådm. vid rr i Linköping fr. o. m. 1 dec. 1970.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    25 sept. 1970 utnämnt och förflyttat häradshövd. i Västra Värends dga Harald Kastrup till tjänsten som lagman i Östra och Medelsta tr fr. o. m. 1 jan. 1971,
    2 okt. 1970 utnämnt och förflyttat häradshövd. i Linköpings dga Elis Dahlin till tjänsten som lagman i Norrtälje tr fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. utnämnt e. rådm. i rr i Malmö, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Iwan Lindh att vara rådm. i Hälsingborgs tr fr. o. m. 1 jan. 1971 samt
    s. d. förklarat att de för nedannämnda borgmästare och häradshövdingar utfärdade fullmakterna att vara borgmästare resp. häradshövding fr. o. m. 1 jan. 1971 skall avse tjänsterna som lagman i följande tingsrätter: borgm.
Georg Ericsson                                               Stockholms 

Björn Widegren                                         Södertälje 

häradshövd. 

Gösta Thulin                                               Stockholms läns västra 

Erik Alexanderson                                     Södra Roslags 

Folke Nyquist                                              Solna 

Torvald Hellquist                                       Sollentuna och Färentuna 

Bo Beskow                                                    Södertörns 

Runo Lundin                                                Svartlösa 

Carlerik Söderström                                  Gotlands

borgm. 

Arne Fallenius                                             Örebro 

häradshövd.

Ingemar Lilja                                              Hallsbergs

Kjell Rosenberg                                           Karlskoga

Bo Rydstedt                                                  Lindesbergs

Carl-Anders Hallenberg                            Falu

Holger Nordqvist                                        Hedemora

Sven Brehmer                                               Ludvika

Sten Tobieson                                               Malungs

Anders Hallström                                        Nedansiljans

Bertil Sandegren                                          Mora

Tage Silfverskiöld                                        Folkungabygdens

Lennart Wetterling                                      Växjö

Lars Munck af Rosenschöld                       Ljungby

796 Péisonalnotiserborgm.

Sune Hellroth                                                 Kalmar

häradshövd.                                          

Per-Otto Hainer                                             Västerviks

Carl Georg Wargelius                                   Oskarshamns

Liss-Eric Björkman                                       Möre och Ölands          

Gösta Grevillius                                             Bräkne och Karlshamns

Torsten Myrland                                           Listers och Sölvesborgs

Hans Andersson                                            Kristianstads

Curt Carlon                                                     Hässleholms

Wilhelm Stoltz                                                Norra Åsbo

Gustaf Rosenqvist                                         Ängelholms

borgm.

Johan Björling                                              Malmö

häradshövd.                                        

Karl-Gustav Lindelöw                                 Oxie och Skytts

Gunnar Engström                                        Ystads

Sture Hasslow                                               Eslövs

William Gripmark                                        Landskrona

borgm.

Åke Svensson                                                 Halmstads

häradshövd.

Henning Nitelius                                           Hallands södra

Bo Dag                                                             Hallands mellersta

borgm. 

Axel Lindskog                                                 Varbergs

häradshövd.

Tage Frigell                                                     Hallands norra

Curt Mellander                                               Vänersborgs

Vilhelm Sohlberg                                            Alingsås

Nils Källoff                                                       Trollhättans

Gunnar Eurenius                                            Tössbo och Vedbo

Nils Baumgardt                                              Bollnäs

Wolrath Larsson                                            Hudiksvalls   

borgm.  

Bengt Åström                                                  Sundsvalls

häradshövd.

Nils Gustaf Fröding                                       Medelpads

Carl Hamilton                                                 Härnösands

Gunnar Seldén                                                Sollefteå

Lars Ålund                                                       Örnsköldsviks

borgm.      

Bengt Jacobson                                               Luleå

häradshövd.

Per-Axel Hansén                                             Piteå

Olof Östberg                                                    Bodens

Fredrik Rekke                                                 Gällivare