Dödsfall 93Nils Karl Arvid Lüzell avled 12 juni 1969. Han var född i Lund 18 dec. 1907, avlade stud.ex. 1926 och jur. kand.ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1944. Från 1945 tjänstgjorde han i nedre justitierevisionen. 1959 blev han häradshövding i Svartlösa domsaga.

 

Inge Rudberg avled 18 juni 1969. Han var född i Stockholm 3 juni 1886, avlade stud.ex. 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1914.

 

Torsten Samuel Ekberg avled 15 juli 1969. Han var född i Ystad 8 maj 1892, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Han tjänstgjorde därefter vid Stockholms rådhusrätt, från 1938 som assessor och inskrivningsdomare.

 

Birger Reinhold Höglund avled 21 juli 1969. Han var född i Örnsköldsvik 10 april 1903, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring och ett par års advokatverksamhet inträdde han i Svea hovrätt 1936. 1942 blev han adj. led. och t. f. krigshovrättsråd där. Efter några års verksamhet som sekr. i Sveriges läkarförbund blev han rådman i Härnösand 1948 och t. f. borgmästare där 1962.

 

Einar Olof Bernitz avled 23 juli 1969. Han var född i S. Sandsjö, Kronobergs län, 1 okt. 1896, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1921.

 

Sture Lennart Borgquist avled 2 aug. 1969. Han var född i Kristianstad 20 aug. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1928. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Linköping, där han blev rådman 1938.

 

Curt Valter Bergström avled 8 aug. 1969. Han var född i Skellefteå 12 mars 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1941. 1945—46 tjänstgjorde han i nedre justitierevisionen och 1947 blev han hovrättsråd i hovrätten.

 

Carl-Vilhelm Spens avled 21 aug. 1969. Han var född i Kristberg, Östergötlands län, 12 aug. 1872, avlade stud.ex. 1890 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1897. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Göta hovrätt ägnade han sig åren 1905—08 åt advokatverksamhet i Borås. 1908 blev han borgmästare i Ulricehamn.

 

Gustaf Edvard Stenmarck avled 3 sept. 1969. Han var född i Malmö 31 dec. 1886, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Lund 1909. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Malmö, där han blev rådman 1932.

 

Folke Björck avled 8 sept. 1969. Han var född i Skövde 14 dec. 1895, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Göta hovrätt blev han 1926 stadsfiskal och stadsfogde i Enköping, 1938 rådman och 1947 t. f. borgmästare där. Åren 1963—66 tjänstgjorde han som särskild inskrivningsdomare i Enköping.