Elias Sigfrid Markfelt avled 16 juni 1970. Han var född i Konungssund, Östergötlands län, 24 maj 1889, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Uppsala 1915. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1920.

 

Tryggve Gotthard Magnus Wallén avled 28 juni 1970. Han var född i Jönköping 10 okt. 1914, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Uppsala 1944. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1950.

 

Erik Anton Brodin avled 6 juli 1970. Han var född i Kalmar 26 febr. 1887, avlade mogenhetsex. 1907 och jur. kand.ex. i Stockholm 1916. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Kalmar. Han blev led. i samfundet 1934.

 

Bror Alrik Munke avled 7 juli 1970. Han var född i Munktorp, Västmanlands län, 23 okt. 1884, avlade stud.ex. 1903 och jur. kand.ex. i Uppsala 1913. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt blev han stadsnotarie i Nyköping och 1931 rådman där.

 

Nils Lennart Bjernefors avled 14 juli 1970. Han var född i Göteborg 12 mars 1932, avlade stud.ex. 1951 och jur. kand.ex. i Lund 1957. Efter tingstjänstgöring och arbete på advokatbyrå tjänstgjorde han som stadsnotarie i Göteborg, varefter han återgick till advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1968. Jan Forssberg avled 22 juli 1970. Han var född i Stockholm 20 april 1936 och avlade jur. kand.ex. i Lund 1961. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1967.

 

Carl Birger Gustaf Borgström avled 27 juli 1970. Han var född i Kristianstad 27 mars 1902, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Lund 1924. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid hovrätten över Skåne och Blekinge ägnade han sig åt advokatverksamhet i Lund. Han var led. i samfundet åren 1931—51 och ordf. i dess södra avd. 1949—51. Sedan 1952 var han dir. hos Åkerlund & Rausing-gruppen. Han ledde under många år praktiska kursen vid jur. fakulteten i Lund.

 

Ove Gustaf Lundin avled 8 aug. 1970. Han var född i Jönköping 26 febr. 1893, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Stockholm 1916. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1923, hovrättsråd 1930 och lagman 1951.