158 DödsfallCarl Wilhelm Theodor Nyström avled 10 aug. 1970. Han var född i Landskrona 2 febr. 1898, avlade stud.ex. 1916 och jur. kand.ex. i Lund 1936. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Varberg. Han blev led. i samfundet 1941.

 

Folke Birger Gerhard Robling avled 27 aug. 1970. Han var född i Stockholm 25 juni 1902, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid överståthållarämbetet ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1935.

 

Karl Gustaf Ljunggren avled 1 sept. 1970. Han var född i Jönköping 21 febr. 1889, avlade mogenhetsex. 1907 och jur. kand.ex. i Stockholm 1916. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Vänersborg och Jönköping. Han blev led. i samfundet 1925.

 

Sten Agnar Constantin Fallenius avled 6 sept. 1970. Han var född i Örebro 5 jan. 1878, avlade stud.ex. 1895 och hovr.ex. i Uppsala 1902. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt tjänstgjorde han vid JK-ämbetet, där han blev byråchef 1919.

 

Uno Axel Stenström avled 15 sept. 1970. Han var född i Malmö 17 juli 1895, avlade stud.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. i samfundet 1944.

 

Simon Danowsky avled 3 okt. 1970. Han var född i Kristianstad 29 mars 1919, avlade stud.ex. 1938 och jur.kand.ex. i Stockholm 1946. Efter tjänstgöring vid länsstyrelserna i Västerbottens och Södermanlands län ägnade han sig åt advokatverksamhet i Skellefteå, Vilhelmina och Köping. Han blev led. i samfundet 1958.

 

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    30 nov. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Malmström att biträda förpassningsutredningen som expert,
    s. d. förordnat fångv.insp. Arne Bergman att biträda tillsynsutredningen som expert,
    17 dec. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Lars-Göran Åsbring att biträda i dep :t,
    18 dec. 1970 tillkallat borgm. Carl-Anton Spak, tillika ordf., länsåkl. Sven-Olof Håkansson och kammaråkl. Gösta Welander att vara sakk. med uppdrag att verkställa översyn av organisationen vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt,
    21 dec. 1970 förordnat chefsjuristen Göran Ljungberg att biträda integritetsskyddskommittén som expert,
    s. d. förordnat bankdir. Per Gustav Persson att biträda de sakk. rörande lagstiftning om köp av lös egendom som expert samt
    29 dec. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Bo Lindén och ass. i hovr. för Västra Sverige Åke Ihrfelt att biträda i dep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 29 dec. 1970 förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Bertil Voss att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    11 dec. 1970 förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Kurt Malmgren att vara rättschef i dep :t fr. o. m. 1 jan. 1971,

 

Personalnotiser 159    s. d. förordnat t. f. dep.rådet i dep :t Olof Lindberg att vara dep.råd i dep :t fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. förordnat t. f. kanslirådet i dep:t Sven Gunnarsson att vara kansliråd i dep :t fr. o. m. 1 jan. 1971 samt
    17 dec. 1970 förordnat ass. i Svea hovr. Hans Henrik Abelin att vara kansliråd i dep :t fr. o. m. 1 jan. 1971.